Gemeente Hoorn

Alcohol en verblijfsverbod bij winkelcentrum de Beurs in Blokker

De burgemeester van Hoorn heeft besloten het gebied rondom winkelcentrum de Beurs in Blokker aan te wijzen als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen en/of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. In het belang van de openbare orde kan ook een verblijfsontzegging voor het gebied opgelegd worden. Dit naar aanleiding van aanhoudende overlastproblemen in deze buurt.

Overlast
Al geruime tijd doen zich overlastproblemen voor in Blokker. Deze overlastproblemen doen zich voornamelijk voor bij de JOP bij winkelcentrum de Beurs, het bushokje aan de Westerblokker en de speelplaats bij de Yellowlaan. De overlast bestaat uit geluidsoverlast (brommers en scooters), alcoholgebruik, vernielingen en het achterlaten van rommel.

Verblijfs- en alcoholverbod
Inmiddels zijn er veel maatregelen ingezet om de overlast terug te dringen. Onder meer intensiever toezicht door de politie en Stadstoezicht, overleg met buurtbewoners en jongeren, extra inzet van jongerenwerkers, nieuw straatmeubilair, inloopavonden voor de jeugd, projecten voor de jongeren en het wijzen op de zogenaamde groepsaansprakelijkheid. Het instellen van een verblijfsontzeggingengebied en een alcoholverbod geeft de politie nog meer mogelijkheden bij het handhaven van de openbare orde. Burgemeester Van Veldhuizen benadrukt dat samenwerking met de bewoners belangrijk is: Wij zetten nu de zwaarste middelen in om de overlast aan te pakken, maar we hebben de bewoners wel nodig. Zij zijn tenslotte de ogen van de buurt.

Het gaat om het gebied rondom winkelcentrum de Beurs in Blokker, dat wordt begrensd door de straten Kloosterhout, IJsselweg, Plantage, Boomgaarden, Kolenbergstraat, Koewijzend (gedeelte tussen Kolenbergstraat en Kloosterhout). Het verblijfsverbod zal voor een periode van maximaal twaalf weken gaan gelden voor specifieke personen, die de regels blijven overtreden. Laatste wijziging van deze pagina: 16 maart 2009