Leefbaar Rotterdam


maandag, maart 16, 2009

Slechte wegen moeten aangepakt worden

Afgelopen donderdag vroeg Leefbaar raadslid Hennie van Schaik in de raad aandacht voor het feit dat veel wegen in Rotterdam er slecht aan toe zijn. Deze wegen kunnen soms levensgevaarlijke situaties opleveren. Van Schaik eiste van wethouder Bolsius (CDA) dat het achterstallige onderhoud zo snel mogelijk wordt weggewerkt.

Er is al vijf miljoen euro voor wegenonderhoud beschikbaar gesteld aan de deelgemeentes. Volgens Van Schaik zijn de deelgemeentes, die verantwoordelijk zijn voor de buitenruime, niet in staat om prioriteiten te stellen: Er is geld, maar het wordt aan linkse hobbys zoals kansloze welzijnsprojecten, uitgegeven. Leefbaar raadslid Victor Reijkersz stelde voor dat het geld geoormerkt wordt, zodat het niet aan iets anders uitgegeven kan worden.

Wethouder Bolsius stelde dat de deelgemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de wegen. Toch zou hij kijken wat er op korte termijn mogelijk is om een einde te maken aan gevaarlijke situaties. Daarnaast overlegt de wethouder momenteel met de deelgemeenten over de herverdeling van het geld dat ze jaarlijks krijgen. Het budget voor wegenonderhoud wordt hierin ook meegenomen.