Wageningen Universiteit en Researchcentrum wageningse onderzoekers subsidie voor onderzoekservaring NWO geeft twee Wageningse onderzoekers subsidie voor onderzoekservaring

16 mrt 2009
Nummer: N06

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft twee veelbelovende wetenschappers van Wageningen Universiteit een zgn. Rubiconsubsidie toegekend. De jonge onderzoekers kunnen hiermee onderzoekservaring opdoen aan een andere instelling voor toponderzoek.

De twee Wageningers maken deel uit van totaal 27 jonge onderzoekers die ofwel naar het buitenland gaan of een poos in Nederland komen werken. De twee Wageningse onderzoekers en hun onderzoeksonderwerp zijn

Dr. Bart (B.F.) van Oort gaat een jaar werken aan de Vrije Universiteit, Departement Biofysica.
Onderzoek: Fotosynthese begrijpen: klein beginnen De groeiende wereldbevolking en welvaart vragen steeds meer energie terwijl tegelijkertijd CO2-emissies sterk verminderd moeten worden. Het natuurlijke proces van fotosynthese kan helpen deze doelen te bereiken door met zonlicht uit water en CO2 brandstof te produceren. De onderzoekers willen de efficiëntie van fotosynthese verhogen. Daartoe zullen ze met geavanceerde microscopie bestuderen hoe fotosynthese werkt op moleculair niveau. Bart van Oort promoveerde op 28 oktober 2008 bij prof. Herbert van Amerongen.

Ir. Joris (J.H.B) Sprakel gaat naar Harvard University, Experimental Soft Condensed Matter Group (VS), gedurende twee jaar. Onderzoek: Emulsies in poreus gesteente
Vloeistofstroming door poreuze materialen is belangrijk in veel situaties, bijvoorbeeld in aardoliewinning. Vaak bevatten de bewuste vloeistoffen deeltjes die even groot zijn als de poriën zelf. Dit onderzoek bekijkt hoe gebeurtenissen op porieniveau het stromingsgedrag op grotere schaal beïnvloeden.

De kandidaten ontvangen de beurs vanwege hun bewezen talent voor het doen van innoverend en grensverleggend onderzoek. Ook de kwaliteit van de onderzoeker én die van het gastinstituut tellen mee in de beoordeling. De onderzoekers die een of twee jaar naar een ander onderzoeksinstelling vertrekken, krijgen een onkostenvergoeding afhankelijk van de gekozen bestemming.

De subsidievorm Rubicon geldt als een goede opstap voor de Veni-subsidie. Pas gepromoveerde onderzoekers missen vaak net de onderzoekservaring om voor deze Veni-subsidie in aanmerking te komen.