Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


4. Opvolgers voor Meavita in Den Haag en Groningen

Opvolgers voor Meavita in Den Haag en Groningen

Nieuwsbericht, 16 maart 2009
Logo van Meavita.

De activiteiten van het failliete Meavita worden in Den Haag en Groningen voortgezet door andere organisaties. Het nieuwe HWW Zorg (Haagse Wijk- en Woonzorg) neemt de activiteiten en het personeel in Den Haag over. In Groningen neemt de nieuwe stichting Thuiszorg Groningen de taken over. Dat schrijft staatssecretaris Bussemaker vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De voormalige Meavita-onderdelen in Den Haag en Groningen werden op 9 maart failliet verklaard. De curatoren hebben zowel in Groningen als in Den Haag op 13 maart een overeenkomst gesloten met de nieuwe stichtingen. Ze hebben de medewerkers aangeboden per direct in dienst te treden. Cliënten zijn ervan verzekerd dat zij de zorg of huishoudelijke hulp blijven ontvangen.

Het personeel houdt de bij Meavita opgebouwde diensttijd (anciënniteit) die bepalend is voor een eventuele wachtgeldregeling. Medewerkers die hun baan kwijtraken, kunnen gebruikmaken van het Mobiliteitscentrum Thuiszorg.

De nieuwe organisaties kunnen innovatieve AWBZ-zorgconcepten introduceren. Bijvoorbeeld door middel van een zorgconcept waarbij de behoefte van cliënten aan zorg in samenhang met dienstverlening in de buurt centraal staat. De nieuwe stichtingen kunnen voor de introductie van dergelijke innovatieve zorgconcepten een subsidieaanvraag bij VWS indienen.