ABVAKABO FNV

De sociale werkvoorziening blijft in beweging

Eerst was daar het rapport van de Commissie De Vries en nu is het natuurlijk van belang wat het kabinet daar mee gaat doen. De nieuwe staatssecretaris Klijnsma wil dat meer mensen met een arbeidsbeperking toegang hebben tot de arbeidsmarkt en de ministerraad heeft hiermee ingestemd.

Op dit moment werken bijna honderdduizend mensen in de sociale werkvoorziening en staan twintigduizend mensen langdurig op de wachtlijst. Ook onze bond maakt zich zorgen dat alle maatregelen tot nu toe om de wachtlijsten weg te werken onvoldoende hebben gewerkt.

De kern van het advies van het rapport van de Commissie de Vries is "werken naar vermogen". Mensen met een arbeidsbeperking moeten zoveel als mogelijk bij een gewone werkgever aan de slag. De commissie stelt werk boven een uitkering. Mensen moeten zoveel als mogelijk aan de slag bij een gewone werkgever tegen een loon dat in overeenstemming is met hun daadwerkelijke productiviteit. De staatssecretaris wil graag aan de slag met pilots en daarover hebben wij vandaag met haar gesproken.

Ook wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen werken, maar daar verbinden wij wel een aantal voorwaarden aan. Wij vinden het belangrijk dat werknemers in de sociale werkvoorziening indien mogelijk kunnen uitstromen. Maar wij vinden wel dat zij de werknemersstatus moeten behouden en niet als uitkeringsgerechtigde met een uitkering aan de slag moeten. Ook vinden wij dat het Wettelijk Minimumloon een verworvenheid is waar niet van afgeweken kan worden.

Wel hebben wij onze bereidheid uitgesproken om mee te denken over pilots. We maken ons echter wel zorgen. We zien nu al dat in de technische en industriële sectoren van de WSW grote groepen gedetacheerden WSW-ers terugkeren naar de WSW zelf omdat er geen werk meer in het reguliere bedrijf is. Hoe kun je werkgevers enthousiasmeren voor pilots met WSW-ers, daar waar ze tot op heden al niet erg enthousiast zijn. Gelukkig zijn er ook best practices en daar gaan we maar eens naar kijken.