NZa verruimt de regeling: SOS-ARTS van start

16/03/2009 16:06

SOS-arts

Persbericht 16 maart 2009

De wens van 89% van de bevolking om meer huisbezoeken van huisartsen is verhoord!

De voorstellen tot veranderde regelgeving van de NZa in de eerstelijnszorg opent de deuren voor SOS-arts. Binnen afzienbare tijd kunnen gemotiveerde SOS-artsen dan de dringende vraag uit de bevolking om meer huisbezoeken honoreren!

In een, voor dit soort ingewikkelde regelgeving, opmerkelijk snel tempo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit in haar vandaag gepubliceerde monitor voor om de blokkerende regels voor particuliere initiatieven in de huisartsenzorg zoals SOS-arts op te heffen. De monitor met de nieuwe regels wordt op dit moment door SOS-arts zorgvuldig bestudeerd. Het ziet er nu naar uit dat SOS-arts binnen afzienbare tijd operationeel kan zijn en SOS-artsen binnenkort door Nederland zullen rijden.

SOS-arts was er al klaar voor en gaat in nauwe samenwerking met een professioneel werving -en selectiebureau direct verder aan de slag om voldoende artsen te werven. SOS-Arts beschikt reeds over een bestand met geschikte artsen maar in het streven naar landelijke dekking zullen ze dit nu verder uitbreiden. Alle BIG geregistreerde artsen kunnen zich aanmelden bij SOS-arts. SOS-arts is ook uitermate geschikt voor artsen die slechts parttime kunnen of willen werken. Met de ondersteuning van de centrale van SOS-arts zullen de deelnemende artsen zich volledig kunnen concentreren op hun specialisme en passie; het met raad en daad bijstaan van patiënten.

SOS-arts gaat voldoen aan alle eisen; ze heeft al een Raad van Toezicht ingesteld en sluit zich aan bij een ethische commissie alsook een klachtencommissie. SOS-artsen zullen via hoogwaardige communicatiemiddelen ter plaatse bij de patiënt met het EPD kunnen werken.

SOS-arts heeft een overeenkomst getekend met het Franse SOS-médecin waardoor SOS-arts deel uit maakt en ondersteuning heeft van een grote internationale organisatie met 42 jaar ervaring. SOS-médecins France heeft toestemming verleend om de naam SOS-arts, die wereldwijd beschermd is, te gebruiken.

Het initiatief SOS-arts werd vorig jaar februari gelanceerd en volgens een NIPO onderzoek door de Nederlandse bevolking zeer positief ontvangen. Tegelijkertijd werd er door sommige organisaties in de gezondheidszorg afwachtend en soms zelfs afwijzend gereageerd. SOS-arts wil echter samenwerken en ondersteuning bieden aan huisartsen en huisartsenposten. Het landelijke oproepnummer wordt bekend gemaakt wanneer de artsen operationeel zijn.

Initiator Arnold Verhoeven, woonachtig in Frankrijk maar voor SOS-arts met zijn gezin tijdelijk in Nederland: 'Het is nooit mijn bedoeling geweest om zelf SOS-arts in Nederland te gaan leiden. Een aantal mensen met een indrukwekkende staat van dienst is op dit moment bezig de organisatie startklaar te maken. Zij hebben me gevraagd tot het moment van de definitieve start als porte-parole op te blijven treden.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.sos-arts.nl