Nuffic congresseert over ontwikkelingssamenwerking en hoger onderwijs

16/03/2009 16:33

Stichting Nuffic

Nuffic organiseert congres over ontwikkelingssamenwerking en hoger onderwijs

Elk jaar komen meer dan duizend beursstudenten uit een ontwikkelingsland om hier te studeren. Ook is er steeds meer financiële ruimte voor hogeronderwijshulp aan landen en gebieden die na een periode van onrust of oorlog van Nederland wederopbouwsteun krijgen, zoals Afghanistan.

Voor de komende vijf jaar heeft minister Koenders daarvoor 300 miljoen euro gereserveerd. Daarmee is hij in Nederland verreweg de grootste donor op het gebied van internationalisering. Op het moment zijn Nederlandse universiteiten en hogescholen betrokken bij 190 projecten in de Derde Wereld.

Staan deze activiteiten ter ondersteuning van de Derde Wereld op gespannen voet met andere vormen van internationalisering? Die worden immers bedreven om de kwaliteit, de slagkracht en het internationaal concurrerend vermogen van de eigen organisatie te vergroten. Dat is heel wat anders dan een instelling in bijvoorbeeld Afrika vooruithelpen. Is hier sprake van een spagaat of kunnen beide vormen van internationale samenwerking elkaar juist versterken? Daarover organiseert de Nuffic op 31 maart in de Doelen in Rotterdam haar Jaarcongres 2009 met als titel 'Internationalisering en ontwikkelingssamenwerking: geven en nemen'.

Hoofdsprekers prof. dr. Martien Molenaar, rector van het International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) en Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, belichten deze problematiek elk van een eigen invalshoek. In tal van deelsessies is er vervolgens gelegenheid om een en ander verder uit te diepen. Ook wordt voor het eerst de Oranje Loper Award uitgereikt voor het beste initiatief van een Nederlandse hogeronderwijsinstelling om buitenlandse studenten zich welkom te laten voelen in ons land.

Het Nuffic Jaarcongres is bedoeld voor iedereen die vanwege interesse of werkkring te maken heeft met internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Inschrijven via www.nuffic.nl/jaarcongres.


Noot voor de redactie:


Noot voor de redactie,