Gemeente Veere


Veere in Top Tien

Twee onderzoekers aan de Open Universiteit hebben in 151 gemeenten inwoners gevraagd naar hun mening over de gemeente waarin ze wonen. De vragen betroffen een aantal "rollen"van burgers in een gemeente; de burger als kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en als belastingbetaler. De onderzoekers hebben de resultaten omgezet in rapportcijfers. Daarbij komen ook andere informatiebronnen om de hoek kijken. De rapportcijfers leveren een ranglijst op en dan blijkt de gemeente Veere het niet slecht te doen. Met een Top Tien-notering (tiende plaats) dus ver voor veel andere onderzochte gemeenten uit (in Zeeland: Sluis: plaats 73, Vlissingen: plaats 129 en Schouwen-Duiveland: plaats 136).

Het meten van de eigen prestaties is in 2005 gestart door de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Dat levert regelmatig een beeld op van de opvatting van burgers over hun gemeente: "De staat van de Gemeente". Daaraan doen steeds meer gemeenten mee. In het laatste onderzoek is de gemeente Bunschoten in Utrecht als eerste geeindigd. Veere haalde de volgende rapportcijfers: Kiezer: 5,9, Klant: 7, Onderdaan: 6,2, Partner: 7,6 Wijkbewoner: 6,6 en belastingbetaler: 6,8.