Vlaamse Overheid

Extra kinderopvang tijdens de paasvakantie

Veerle Heeren Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

maandag 16 maart 2009

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Veerle Heeren maakt 1,981 miljoen euro extra vrij voor de opvang van schoolgaande kinderen tijdens de vakantieperiodes van 2009. Erkende initiatieven buitenschoolse opvang (IBO's) en buitenschoolse opvang in aparte lokalen van erkende kinderdagverblijven (Bokdv's) kunnen een aanvraag doen.

Zodra die is goedgekeurd, ontvangt de aanvrager 2.940 euro voor 1 voltijds equivalent begeleider (1 VTE) voor één maand, met voor elke voorziening een maximum van 7.000 euro voor het globale bijkomend te realiseren opvangaanbod over de verschillende vakanties van 2009. De verschillende opvanginstanties die een beroep willen doen op dit fonds voor extra kinderopvang tijdens de paasvakantie moet zijn aanvraag indienen voor 1 april.

Initiatiefnemers kunnen gefaseerd - voor de verschillende vakanties - meerdere aanvragen indienen. Men moet wel bij elke aanvraag minstens een voltijds equivalent voor één week aanvragen, wat budgettair overeenstemt met 735 euro.

Alle IBO's en Bokdv's krijgen deze informatie dezer dagen met de post toegestuurd.

Met deze extra capaciteit kunnen dit jaar 674 voltijdse medewerkers gedurende 1 maand worden ingezet. Dat betekent dat tijdens de komende vakanties van 2009 tot 16.850 kinderen meer kunnen worden opgevangen. Als elk kind gemiddeld 8 dagen vakantieopvang opneemt, kunnen 134.800 extra vakantieopvangdagen gerealiseerd worden.

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

Paskal Deboosere, Woordvoerster van minister Veerle Heerlen Tel: 02 552 64 89
GSM: 0496 56 75 69
Email: paskal.deboosere@vlaanderen.be