Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Persbericht

NAJK: Stichting Poolfonds Aardappelen moet slagen!

NAJK ondersteunt het initiatief van VTA, NAV en LTO voor de oprichting van Stichting Poolfonds Aardappelen (SPA). SPA is een collectieve telersamenwerking met als doel een gezondere markverhouding in de markt van consumptieaardappelen. Dit zal worden bereikt door het optimaliseren van beursnoteringen. Alle aangesloten telers zullen hun transacties melden waardoor er een beter beeld komt op de prijsvorming. Daarnaast zal SPA dagelijks biedprijzen publiceren. Het drukkende effect op de markt en beursnotering van storende partijen zal worden weggenomen doordat SPA deze aardappelen uit de markt neemt.

Dit breed gedragen initiatief is goed voor de toekomst van de aardappelteler en dus ook voor de akkerbouwleden van NAJK. De beweging is op gang gekomen en nu moeten we met z'n allen op die trein springen om het te laten slagen! Als we als akkerbouwers onze positie in de keten willen verstevigen en daardoor een meer duurzame bedrijfvoering te realiseren is dit het moment. De kans dat een initiatief met deze basis in de toekomst nog een keer tot stand komt is klein dus we kunnen het ons niet permitteren om "de kat uit de boom te kijken".

NAJK roept de aardappeltelers op zich aan te sluiten bij SPA. Liefst zo snel mogelijk en in ieder geval voor 25 maart.


---