Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Persbericht

NAJK: Stopzetten EHS-gelden neemt onzekerheid niet weg

Nu er geluiden komen om de opkoop voor de EHS stop te zetten en het vrijgekomen geld te gebruiken voor het op gang brengen van de economie, vraagt NAJK zich terdege af of dit de juiste oplossing is voor de betrokkenen.

Stopzetten klinkt in eerste instantie aantrekkelijk, maar feitelijk wordt tot nog toe alleen gesproken over uitstel. NAJK ziet juist nu, dat provincies zich na lang twijfelen gaan inzetten voor het realiseren van de EHS. Het aanwijzen van gebieden en ellenlange processen die volgen, zorgen voor een onzekere tijd wat betreft bedrijfsontwikkeling en overname. Het risico van het stopzetten houdt voor veel betrokkenen in dat plannen blijven liggen, maar de onzekerheid blijft. Liever nu duidelijkheid, dus op zoek naar een nieuwe locatie, dan blijven zitten en je bedrijf niet kunnen ontwikkelen.

NAJK ziet niets in het tijdelijk opschorten van de realisatie van de EHS. De enige manier waarop de EHS-gelden vrijgemaakt kunnen worden, is door de realisatie definitief te stoppen. Wat betekent dat de claims op de grond worden opgeheven en de betrokken ondernemers weer volledig "vrij" zijn om hun bedrijven te ontwikkelen.


---