Start radiocampagne voor de Week van het Testament

16/03/2009 16:56

VFI, brancheorganisatie van goede doelen

Amsterdam, 16 maart 2009 - Vandaag start een landelijke radiocampagne om mensen te attenderen op de Week van het Testament, die plaatsvindt van 20 tot 25 april. In de Week van het Testament biedt een groot aantal notarissen een korting van 150 euro op een testament, bij opname van een (deelnemend) goed doel.

Voor Goede Doelen zijn inkomsten uit nalatenschappen een steeds belangrijker bron van inkomsten. Om het publiek te wijzen op de mogelijkheid om een goed doel op te nemen in een testament organiseren 49 goede doelen, in nauwe samenwerking met een grote groep notarissen, de Week van het Testament.

Voor steeds meer mensen is het aantrekkelijk om ook een goed doel op te nemen in hun testament. Vanwege verbondenheid met het betreffende doel, maar ook omdat goede doelen sinds enkele jaren zijn vrijgesteld van successierecht. Het hele bedrag komt dus ten goede aan het gekozen doel. Met de Week van het Testament beogen de deelnemende goede doelen mensen over de streep te trekken om ook daadwerkelijk de notaris op te zoeken voor het opstellen van een testament met daarin een goed doel.

De Week van het Testament vindt voor het derde achtereenvolgende jaar plaats en is onderdeel van de bredere Campagne Nalaten.

http://www.nalaten.nl