Anderhalf jaar vertraging voor alle nieuwe kolencentrales.

16/03/2009 17:00

St. Greenpeace Nederland

Raad van State roept hulp in van Europese Hof bij beslissing milieuvergunning

Greenpeace reageert blij op het nieuws dat de Raad van State advies gaat inwinnen bij het Europese Hof over de precieze uitleg van de zogenaamde NEC-richtlijn (NEC: National Emmision Ceiling).

Deze richtlijn bepaalt dat er onder andere voor het zeer vervuilende SO2 een maximum geldt waar de totale uitstoot in Nederland niet bovenuit mag komen. De nieuwe kolencentrales in Nederland gaan waarschijnlijk wél over dit maximum, zo blijkt onder andere uit cijfers van minister Cramer. Greenpeace, de Waddenvereniging en Stichting Natuur en Milieu maakten de zaak aanhangig bij Raad van State.

De adviesaanvraag van de Raad van State bij het Europese Hof kan voor lange vertraging zorgen in de definitieve beslissing in de zaak tegen de milieuvergunningen van nieuwe kolencentrales van RWE, Electrabel en E.ON. De vertraging kan oplopen tot anderhalf jaar. Het antwoord van het Europese Hof kan er zelfs voor zorgen dat nieuwe kolencentrales helemaal verboden worden. "Dit is precies wat nodig is om die vervuilende kolencentrales van de baan te krijgen. Dat zou enorme winst voor schone lucht en de kwetsbare natuur in Nederland betekenen", aldus Meike Baretta, campagneleider van Greenpeace Nederland. "Kolencentrales zijn ongekende CO2 kanonnen. Dit uitstel zal tot afstel leiden en dat is nodig voor het klimaat. In december moet er in Kopenhagen een nieuw klimaatverdrag gesloten worden, dat de opvolger moet worden van het Kyoto Protocol. Het zou een mooie start voor dat nieuwe verdrag zijn als er in Nederland geen kolencentrales meer gebouwd mogen worden."

Greenpeace voert al twee jaar intensief campagne om nieuwe kolencentrales in Nederland van de baan te krijgen. Volgens de organisatie zijn nieuwe kolencentrales in Nederland een ramp voro het klimaat en onnodig. Eerder wijzigde Nuon na druk van Greenpeace zijn plannen voor een kolencentrale in de Eemshaven. Daar wordt nu een gascentrale gebouwd. In samenwerking met het Duitse Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium DLR heeft Greenpeace een scenario ontwikkeld dat laat zien dat in vijftig jaar Nederland toe kan met ..% schone energie.

Voor meer informatie en beeldmateriaal: