ABVAKABO FNV

Pensioenfondsen nog verder in de min

De financiële positie van de pensioenfondsen Zorg & Welzijn en ABP is verder verslechterd. ABVAKABO FNV pleit ervoor de dekkingsgraad snel op peil te brengen.

Pensioenfondsen drukken hun vermogen uit in een dekkingsgraad. Dit is een thermometer die de financiële gezondheid van een pensioenfonds aangeeft op dit moment. Het wordt samengesteld uit de bezittingen van het fonds gedeeld door alle verplichtingen (zowel lopende - als toekomstige pensioenuitkeringen).

De dekkingsgraad zegt echter niets over de financiële situatie over twintig, dertig of veertig jaar, terwijl pensioenfondsen juist met lange termijn-strategieën werken.

Herstel dekkingsgraad

De pensioenen zijn niet in gevaar, maar de daling van de dekkingsgraad zorgt ervoor dat pensioenfondsen niet kunnen indexeren. Daarom is de ABVAKABO FNV er veel aan gelegen om de dekkingsgraad zo snel mogelijk weer op peil te brengen.

Voor april 2009 hebben alle pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad een herstelplan ingediend bij de Nederlandse Bank (DNB). Met een evenwichtige verdeling van de lasten, een verantwoord beleggingsbeleid en een hersteltermijn van 5 jaar zal een dekkinggraad boven de 105% weer bereikt kunnen worden.

Schrappen aanvullende eis

Voorwaarde is wel dat de politiek de aanvullende eis aan het herstelplan van 5 jaar schrapt. Die eis stelt dat jaarlijks wordt gekeken of het pensioenfonds op schema ligt. Is dit niet het geval, dan moet het pensioenfonds de pensioenaanspraken verlagen (afstempelen).

ABVAKABO FNV verzet zich tegen deze eis en staat voor een gelijke verdeling van de pijn en behoud van koopkracht van onze leden. Een versobering van de huidige pensioenregeling is echt de laatste optie, zeker omdat het niet bijdraagt aan het verbeteren van de dekkingsgraad.

16-03-2009, Pensioenen | Meer over: pensioen, pensioenfonds |