Rechtbank 's-Gravenhage

Meavitagroep Den Haag wordt Haagse Wijk- en Woonzorg

Den Haag, 16 maart 2009 - De zorgorganisatie Meavitagroep in Den Haag is Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg) geworden. De rechtbank in Den Haag heeft op 9 maart jl. de resterende onderdelen van de Meavitagroep Den Haag (Thuiszorg, Woonzorg, Flexwerk, Dienstencentrum, Meavitagroep en Support Services) failliet verklaard. Een nieuwe stichting heeft alle klanten die zorg ontvangen vanuit de AWBZ en alle medewerkers overgenomen. De curatoren en de nieuwe stichting hebben hierover overeenstemming bereikt.

De formele naam van de overnemende stichting luidt Stichting Continuering Uitvoering AWBZ West, maar de organisatie zal de nieuwe naam Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg) gaan dragen. Bestuurder is Gerrit Jan van Otterloo. Algemeen directeur is Pieter de Vente.

Medewerkers hoeven niet opnieuw te solliciteren bij de nieuwe stichting; zij krijgen allen een arbeidsovereenkomst. Klanten houden zo ook hun vertrouwde verzorgenden.

De nieuwe stichting moet echter wel zo snel mogelijk maatregelen nemen om financieel gezond te worden en te blijven. Hiertoe hoopt men snel in overleg met de medezeggenschapsorganen en de vakorganisaties een sociaal plan op te stellen en uit te voeren.

Zorgkantoor Haaglanden heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de nieuwe organisatie en zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. De curatoren van de Stichting Meavitagroep Den Haag continueren de afwikkeling van het faillissement van de oude stichting.

Twee andere onderdelen van Meavita Den Haag waren in februari al afgesplitst van de Meavitagroep. Het betreft de onderdelen Meavita Opgroeiende Kinderen, dat is ondergebracht bij zorgorganisatie Florence en Meavita Hulp (Wmo-zorg) dat is overgenomen door Thuiszorg Service Nederland.

De curatoren van de betrokken Haagse onderdelen zijn dhr. mr F.J.H. Somers en mw. C.A. de Weerdt. Zij continueren de afwikkeling van het faillissement van de oude stichting. Correspondentie met de curatoren kan via het volgende adres:

Curatoren Meavita Den Haag
p/a Postbus 2020
2301 CA Leiden


Bron: Rechtbank 's-Gravenhage Datum actualiteit: 16 maart 2009