Gemeente Lisse

Welstandsnota gewijzigd

collage

Op basis van de welstandsnota geeft de welstandscommissie haar adviezen. De gemeenteraad heeft op 26 februari 2009 de 1e en 2e wijziging van deze nota vastgesteld.

De wijzigingen waren nodig omdat de welstandsnota op bepaalde punten achterhaald was door gewijzigde wetgeving of inzichten. Verder zijn er kleine aanvullingen en tekstuele aanpassingen gedaan die we al in praktijk brachten. Ook is een aantal criteria vervallen of aangepast als gevolg van gewijzigde bestemmingsplannen of wetgeving.


1e Wijziging

De 1e wijziging heeft betrekking op Hoofdstuk 6 van de Welstandsnota, de zogenaamde sneltoetscriteria kleine bouwwerken. Dit hoofdstuk bevat de criteria die worden gebruikt als eerste welstandstoets bij een bouwaanvraag. Daarnaast is het wijzigen van de gemeentelijke visie op lichtmastreclame gewenst om de verwijzing naar de lokale ondernemers te verbeteren. Economisch gezien is het voor de gemeente Lisse aantrekkelijk de reclameborden te plaatsen.


2e Wijziging

De bestaande welstandsnota bleek niet geschikt om een grootschalige herontwikkeling, zoals de locatie Hobaho-Havenkwartier, goed te kunnen beoordelen. Daarom heeft de gemeente een op deze locatie specifiek gerichte aanvulling op de welstandsnota geschreven. Dit is de 2e wijziging. Deze aanvulling op de nota is nu het toetsingskader voor de welstandscommissie.

Voor meer informatie neemt u contact met ons op via telefoonnummer (0252) 433222 of u stuurt een e-mail naar gemeente@lisse.nl.