Gemeente Lisse

Ondergrondse containers bij hoogbouw

Ondergrondse container

We gaan ondergrondse containers plaatsen bij de Ooievaarstraat, het Rembrandtplein, het Jacob van Ruysdaelplein, de Van Speykstraat en het Engelplein.

In februari 2009 is de aanbesteding afgerond voor het leveren en plaatsen van ondergrondse huisvuilcontainers bij flats aan deze straten. Meer informatie over het nieuwe systeem leest u in de nieuwsbrief.

Ter inzage

Medio december 2008 zijn de betrokken bewoners uitnodigd om ter plaatse meer informatie te krijgen over de ondergrondse voorzieningen en waar deze geplaatst gaan worden. Het plaatsingsbesluit is in de Lisser van 18 februari 2009 gepubliceerd. Van 19 februari tot 3 april 2009 liggen het geleideformulier, het besluit bij mandaat, de voorwaarden en plaatsingstekeningen ter inzage. U kunt ze ook inzien bij de gemeentewinkel.

Het plaatsen van de containers is later in het jaar. Wij informeren de betrokken bewoners enkele weken vooraf daarover.