Gemeente Lisse

Uitvoeringstaken openbare buitenruimte naar De Meerlanden (10-03-09)

De Meerlanden neemt de uitvoeringstaken in de openbare buitenruimte over van de gemeente Lisse. Dinsdag 10 maart tekenden de vakbonden het sociaal statuut/sociaal plan voor het personeel. Per 1 juli 2009 zal openbare werken geprivatiseerd zijn.

In de raadsvergadering van januari besloot de gemeenteraad de uitvoeringstaken in de openbare buitenruimte uit te besteden aan De Meerlanden. Dit onder voorbehoud van een overeenkomst met het Georganiseerd Overleg. In dit Georganiseerd Overleg hebben de vakbonden en de werkgever, in dit geval de gemeente Lisse, zitting. Over de personele documenten is op dinsdag 10 maart overeenstemming bereikt.

Dezelfde medewerkers

Voor de inwoners van Lisse verandert er niet zoveel met de komst van De Meerlanden. Zij komen dezelfde medewerkers tegen op de vuilniswagen, op de strooiwagen en in de groenvoorziening. Ook de milieustraat aan de Vennestraat blijft. Voor meldingen en klachten kunnen inwoners de servicelijn (0800 547 73 65) van de gemeente blijven bellen.

De Meerlanden

De Meerlanden zamelt afval in bij gemeenten en bedrijven in de regio Noord-Holland-Zuid en Zuid-Holland-Noord en is ook actief in straatreiniging, ongediertebestrijding, marktbeheer, gladheidbestrijding, compostering en beheer en onderhoud van bedrijventerreinen. Jaarlijks wordt 278.000 ton afval ingezameld. De Meerlanden streeft ernaar afvalstoffen voor honderd procent te recyclen; het afval wordt hergebruikt als grondstof. Dit is beter voor het milieu en draagt bij aan een gezonde, maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

De samenwerking biedt zowel De Meerlanden als de medewerkers van Lisse nieuwe mogelijkheden om de openbare ruimte goed te beheren en de uitvoering ervan nieuw elan te geven, zegt Ger de Jong, directeur van De Meerlanden, over de samenwerking.

Regiegemeente

Lisse heeft ervoor gekozen een regiegemeente te zijn. Een gemeente die de uitvoering niet zelf doet maar daar alleen in stuurt. Met deze gedachte heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen om openbare werken onder te brengen bij De Meerlanden.

Jan Kippers: "Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is. Het is een bewogen tijd geweest met onzekerheid en onrust voor de medewerkers van Openbare Werken. Ik zie de toekomst voor alle partijen echter met vertrouwen tegemoet."