Gemeente Best

Evaluatie oefening spoortunnel gestart

16-03-2009

Afgelopen zaterdag heeft in de spoortunnel een grootschalige oefening van de hulpdiensten - zoals brandweer, politie, geneeskundige hulpdiensten, ProRail - en de gemeente plaatsgevonden. In totaal hebben er ongeveer 200 hulpverleners, ruim 50 oefenleiders en 200 figuranten aan deze oefening deelgenomen.

Alle betrokken organisaties hebben afgesproken om iedere drie jaar samen een grote oefening te houden. Alle hulpdiensten willen immers goed voorbereid zijn op het moment dat er echt iets gebeurt. Deze keer was de oefening vooral bedoeld om de hulpdiensten en andere betrokkenen inzicht te verschaffen in de bijzondere aspecten tijdens een grootschalig treinincident in de spoortunnel in Best. Hierbij hoort het inzicht krijgen in elkaars taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; wie doet wat? De nadruk lag ook op samenwerken en leren.

De organisatie is tevreden over het verloop van de oefening. Op dit moment zijn alleen de eerste ervaringen bekend. Alle deelnemers hebben na afloop een evaluatieformulier ingevuld. Ook de waarnemers zetten op korte termijn hun bevindingen op papier. Over ongeveer zes weken is de totale evaluatie beschikbaar. Op dat moment weten we dan ook precies hoe de oefening is verlopen. Hierover kunt u dan meer lezen in Best Informatief en op de gemeentelijke website!

Tot slot: Tijdens de oefening is aan een aantal treinreizigers dat gebruik wilde maken van het vervangende busvervoer de toegang geweigerd tot het `rampterrein'. Dit was anders afgesproken, maar doordat de deelnemers de oefening erg serieus en enthousiast hebben uitgevoerd is er gereageerd zoals het bij een echte ramp zou gaan. Namens de organisatie excuses aan deze mensen. Dit geldt ook voor de bezoekers van Knooppunt Café.

Oefening spoortunnel foto Michiel Wasmus

Foto: Michiel Wasmus

---