Gemeente Elburg


Vergadering Regiegroep ouderen- en gehandicaptenbeleid

Op maandag 16 maart as. van 13.30 uur tot 15.30 uur vergadert de Regiegroep ouderen en gehandi- captenbeleid in het gemeentekantoor. De vergadering is openbaar.


1. Opening, vaststelling agenda

2. Verslag overleg 1 december 2008
Woonserviceaangelegenheden

3. Verankering van de woonservicegebieden.

4. Problematiek beschikbaarheid aanleunwoningen.
5. Voorlopig projectverslag.

6. Voortgang:

· Doorzonscan

· Ontwikkeling dementieketen

· Verslag bespreking gemeenten-Zorgkantoor
· Regionaal project regie Maatschappelijke Zorg
· Afbouw wijkwerkgroepen

· Werkgroep personeel
Wmo aangelegenheden

7. Ontwikkelingen ondersteunende/activerende begeleiding.
8. Doorverwijzingsrichtlijnen Doe'th

9. Voortgang:

· Inzet mantelzorgondersteuning 2009

· Ontwikkeling maatschappelijke stages Diversen

10. Nieuws vanuit de organisaties.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.