Provincie Noord-Brabant|Datum     |
|4 maart 2009 |
|Nummer    |
|43      |
verkeersmaatregelen VOORTGANG AANLEG RANDWEG HOOGERHEIDE

De werkzaamheden voor de aanleg van de randweg Hoogerheide maken een aantal verkeersmaatregelen nodig. Dit in verband met de aanvoer van zand en de aanleg van rotondes en een viaduct.

Huijbergseweg/Kooiweg Het grondwerk van de randweg vordert gestaag, de contouren zijn zichtbaar nu de sloten gegraven worden. Het vervoeren van zand en grond gaat door het tracé alleen ter plaatse van de Huijbergseweg en de Kooiweg moet het werkverkeer de bestaande weg oversteken. Het verkeer op de Huijbergseweg en Kooiweg heeft voorrang, maar wordt met borden gewaarschuwd voor overstekend werkverkeer.

Putseweg Vanaf maandag 9 maart zal het verkeer op de Putseweg (N289) hinder ondervinden van de werkzaamheden voor de rotonde. Het verkeer wordt per rijrichting om beurten over een noodverharding langs het werkvak geleid. Het fietsverkeer wordt, afhankelijk van de werkzaamheden, over één fietspad geleid. Dit wordt met borden aangegeven. De aanleg van de rotonde Putseweg gaat naar verwachting tot medio mei duren.

Kooiweg Vanaf 16 maart start de aanleg van de rotonde Kooiweg. Hiervoor moet de Kooiweg geheel afgesloten worden tussen de Oostlaan en de Postweg. Verkeer wordt met behulp van borden omgeleid via de Huijbergseweg en Postweg. Deze werkzaamheden gaan tot eind mei duren.

Antwerpsestraatweg In verband met de aanleg van de randweg Hoogerheide moet ter plaatse van de Antwerpsestraatweg een onderdoorgang gemaakt worden. Deze bestaat uit een nieuw viaduct dat onderdeel is van de randweg en een verlaging van de Antwerpsestraatweg. Voor de aanleg wordt de Antwerpsestraatweg afgesloten voor autoverkeer en landbouwverkeer. Alleen de fietsers kunnen gebruik blijven maken van het tijdelijke fietspad. Het autoverkeer en het landbouwverkeer worden omgeleid via de Scheldeweg. Deze werkzaamheden gaan tot het najaar 2009 duren. Tot die tijd blijft de verkeersmaatregel van kracht. Nadien gaat de onderdoorgang open, maar slechts voor verkeer niet hoger dan 2,90 m.

Als u nog vragen hebt kunt u deze ook stellen in het infocentrum, Doelstraat 4 te Hoogerheide dat woensdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur open is.