Gemeente Boarnsterhim


Vooraankondiging: verkoop 4 kavels Grut Palma

In het woningbouwplan Grut Palma te Wergea wordt vanaf 16 maart 2009 gestart met de verkoop van 4 bouwkavels voor particuliere woningbouw. De zeer ruime kavels zijn centraal gelegen in het deelgebied 5a op de hoek van de Palmastrjitte en het Oant 't Alddjip en kennen de kavelnummers 80, 81, 82 en 83. De kavels zullen middels verloting worden verkocht.

De kaveloppervlaktes variëren in afmeting tussen de 579m² en de 1.023 m² en hebben een kavelprijs vanaf EUR 122.212,= excl. btw en k.k.

Naast de verkoop van de kavels wordt de gelegenheid geboden om op loopafstand een ligplaats te kopen in de centrale jachthaven. De ligplaatsen zullen uitsluitend gecombineerd met een bouwkavel worden verkocht. De verkoopprijs voor een ligplaats bedraagt EUR 15.050,= excl. btw en k.k.

De definitieve afmetingen en prijzen zullen op moment van vrijgave verkoop bekend worden gemaakt via deze site, klik hier: Subsite Grut Palma
U zult daar dan ook meer informatie over de verkoopvoorwaarden aantreffen.