Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie20 februari 2009

Coffeedate4innovation /Week van de sociale innovatie in maart 2009

Van 16 t/m 25 maart 2009 organiseren de trainees van het NCSI een Week van de sociale innovatie. Zij gaan verschillende bedrijven langs voor een Coffeedate4innovation.

Bij elk bedrijf richten de trainees gedurende één dagdeel een coffeecorner in op een centrale plek, om in gesprek te gaan met medewerkers. Bij de koffieautomaat vinden immers de meest interessante gesprekken en ontmoetingen plaats. Dit symbool wordt gebruikt om de dark-roast innovatiekracht van een organisatie te ontdekken en stimuleren. Medewerkers worden uitgedaagd ideeën te genereren over het innovatiever organiseren van hun werkomgeving. Het gaat om het verwerven van concrete ideeën die direct toepasbaar zijn en leiden tot slimmere manieren van werken binnen de eigen organisatie. Daarnaast kunnen bedrijven tijdens de Coffeedate4innovation gebruik maken van de door het NCSI ontwikkelde brainstormtool Teambrain, om gestructureerd vanuit verschillende invalshoeken dieper op een specifiek onderwerp in te gaan. De beste ideeën uit de verschillende coffeedates dingen mee naar een mooie prijs.

Wilt u ook uw innovatiekracht in één dag vergroten door een stevige cafeïne injectie? Dat kan! Meld uw organisatie aan of neem voor meer informatie contact op met Johannes Visser, trainee bij het NCSI, via het secretariaat, tel. 010-205 27 80 of j.visser@ncsi.nl.

Download hier de uitgebreide informatie over de Coffeedate4innovation (PDF) (zie onderaan)

Uitnodiging: Coffeedate4innovation 16 t/m 25 maart 2009 Coffeedate4innovation
Trakteer uw organisatie op innovatie!
Van maandag 16 t/m woensdag 25 maart komt het
NCSI graag bij uw bedrijf langs voor verkwikkende
ontmoetingen met medewerkers, in de vorm van een
Coffeedate4innovation. Vergroot uw innovatiekracht in één dag door een stevige cafeïne-injectie! De
Coffeedate4innovation is een initiatief van de
trainees van het Nederlands Centrum voor Sociale
Innovatie (NCSI).
Coffeedate4innovation
Er is geen betere plaats voor het uitwisselen van nieuws, inzichten of grapjes dan bij de koffieautomaat. Daar ontstaan vaak goede ideeën en vinden interessante gesprekken plaats. Het NCSI gebruikt de koffieautomaat letterlijk als ontmoetingsplaats om tijd te creëren voor inspiratie, confrontatie, creativiteit en echte ontmoetingen. We dagen medewerkers uit ideeën te genereren voor het innovatiever organiseren van hun werkomgeving. Dit biedt u de kans de dark roast innovatiekracht in uw organisatie te ontdekken. Doel
Medewerkers zijn vaak de experts van de realiteit binnen uw bedrijf. Coffeedate4Innovation heeft als doel concrete en direct toepasbare ideeën te generen met uw medewerkers die leiden tot slimmere manieren van werken binnen de eigen organisatie. Op deze manier benut u de talenten in de organisatie en de ideeën kunnen bijdragen aan de verhoging van de arbeidsproductiviteit.
Wat bieden we u?
Het NCSI biedt organisaties de kans om in één dagdeel hun innovatiekracht te vergroten, door concrete en uitvoerbare ideeën te genereren onder medewerkers, waar uw organisatie direct zijn voordeel mee kan doen. Wij toveren binnen uw bedrijf een ruimte om tot coffeecorner en creëren daarmee een plek voor innovatie. Medewerkers gaan met ons en met elkaar in gesprek over vragen zoals: Hoe zouden we nog slimmer kunnen werken binnen onze organisatie? Hoe kan het bedrijf de talenten van medewerkers nog beter benutten? Hoe kunnen verschillende afdelingen beter met elkaar samenwerken? Wij nodigen u uit van te voren mee te denken over de vragen die u binnen uw organisatie zou willen voorleggen. Aan het einde van ons bezoek selecteren wij samen met u het beste idee van de dag. Dit idee wordt beloond met een leuke prijs en doet bovendien automatisch mee aan de uitverkiezing van het idee van de week. Na afloop van onze 'koffietournee' langs bedrijven maken wij de winnaar hiervan bekend.
Daarnaast bieden wij tijdens ons bezoek de mogelijkheid dieper in te gaan op een specifiek vraagstuk rondom slimmer werken. U kunt namelijk ook gebruik maken van de door het NCSI ontwikkelde brainstormtool Teambrain. Een groep van 4 tot 10 medewerkers met verschillende functies en achtergronden gaat hierbij onder begeleiding samen op zoek naar oplossingen voor een door u of henzelf aangeleverd vraagstuk. De Teambrain sessie duurt ongeveer twee uur en kan gelijktijdig met de Coffeedate4innovation plaatsvinden. Wat vragen wij u?
Wij zullen gedurende één dagdeel met ongeveer vier medewerkers en trainees van het NCSI in uw organisatie aanwezig zijn. Voor deze tijd vragen wij u om een ruimte voor de Coffeecorner4innovation, op een centrale plek binnen uw organisatie. Wij richten de coffeecorner op een aantrekkelijke wijze in, zodat medewerkers gemakkelijk in en uit kunnen lopen. Op die manier kan iedereen zelf bepalen hoeveel tijd zij willen besteden aan deelname aan de coffeedate. Wij zorgen zelf voor koffie en attributen. U kunt ons uitnodigen op basis van een vrijwillige bijdrage, die wij graag na afloop ontvangen. Dit geeft u de gelegenheid achteraf zelf te bepalen wat u onze inbreng en actie waard vindt.
Over sociale innovatie
Bij sociale innovatie draait het om activiteiten in bedrijven en instellingen die er op gericht zijn de arbeidsproductiviteit te vergroten, de talenten van medewerkers beter te benutten en het werkplezier te verhogen. Het gaat dus om het creëren van een win-winsituatie voor zowel werknemers als werkgevers.
Over de organisatie
Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) bevordert en initieert innovaties op het terrein van management, organisatie en arbeid in bedrijven en instellingen. Het NCSI is een actief kenniscentrum, waar kennis over sociale innovatie wordt geproduceerd, verzameld, verspreid en waar initiatieven op het terrein van sociale innovatie worden ondersteund.
Het NCSI is een samenwerkingsverband van de werkgeversverenigingen AWVN en FME-CWM, de vakorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond en de kennisinstellingen Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (UvA), Rotterdam School of Management (EUR) en TNO Kwaliteit van Leven.
Het NCSI is in 2006 opgericht onder auspiciën van het Innovatieplatform en wordt ondersteund door de ministeries van EZ, OCW en SZW. Daarnaast investeert een aantal vooraanstaande bedrijven in het centrum door deel te nemen in de Programmaraad. Ten slotte nemen wetenschappelijke instellingen, hogescholen en organisatieadviesbureaus deel in het Kennisplatform.
Kijk voor meer informatie over onze organisatie en activiteiten op www.ncsi.nl I
nteresse?
Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt en staat u open voor de ideeën uit uw eigen organisatie? Neem voor meer informatie over de Coffedate4innovation contact op met Johannes Visser, trainee bij het NCSI, via tel. 010-2052780 (secretariaat NCSI) of mail naar j.visser@ncsi.nl.