Gemeente Brummen


Schoonmaakdag: zwerfafval op de prikstok

(Oorspronkelijke publicatie datum: 07-03-2009)

Op zaterdag 21 maart 2009 vindt de Nationale Schoonmaakdag plaats. In samenwerking met Berkel Milieu en de stichting Nederland Schoon organiseert de gemeente deze dag ook in de gemeente Brummen. Net als vorig jaar hebben al veel scholen, wijkraden, verenigingen en andere organisaties zich opgegeven voor het opruimen van zwerfafval.

Naast een aantal wijk- en dorpsraden en organisaties zoals de wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek en de Wildbeheer Eenheid, doen ook de basisscholen in onze gemeente mee. Voor de scholen is het lastig om de leerlin-gen op een zaterdag te rekruteren voor het opruimen van het afval. Daarom is er in overleg met de gemeente voor gekozen om de leerlingen op andere dagen op pad te sturen.

Start op 16 maart
In de week voorafgaand aan de landelijke schoonmaakdag gaan de schoolkinderen al op zoek naar zwerfafval. Op maandag 16 maart bijt de Oecumenische school in Brummen het spits af. De leerlingen zamelen in een toegewezen gebied zwerfafval in. De gemeente ondersteunt hen uiteraard op diverse manieren, waaronder het beschikbaar stellen van alle benodigde materialen zoals prikstokken en handschoenen, een versnapering tus-sendoor en een beloning van twee euro voor elke ingezamelde zak met zwerfvuil. Op zaterdag 21 maart komen de wijkraden en de Wild Beheer Eenheid om 09.00 uur in het gemeentehuis van Brummen bijeen. Van hieruit gaat men groepsgewijs op pad om zwerfafval in te zamelen.

De Nationale Schoonmaakdag vindt jaarlijks plaats in maart. Sinds 1990 is de Nationale Schoonmaakdag uit-gegroeid tot een activiteit waaraan duizenden mensen deelnemen. Met vereende krachten worden zo elk jaar duizenden kubieke meters zwerfvuil verwijderd dat door de mens in zijn eigen leefomgeving is achter gelaten.

Prikstok ter hand
In onze gemeente zijn bijvoorbeeld vrijwilligers in Leuvenheim, Oeken, Hall en de Wildbeheer Eenheid al jaren actief. De gemeente Brummen is zeer verheugd dat ook andere organisaties de prikstok ter hand nemen en dit goede voorbeeld volgen. Daarmee ontstaat een stuk bewustwording en wordt iedereen gewezen op het belang van een schone leefomgeving. Dat zijn ook redenen waarom de gemeente Brummen de schoonmaakactie van harte ondersteunt.

Informatie
Voor vragen over de schoonmaakdag in Brummen kunt u contact opnemen met de heer H. Koning van de afde-ling Beheer. De heer Koning is bereikbaar via telefoonnummer (0575) 56 85 76 of e-mailadres h.koning@brummen.nl.