Gemeente Oost-Gelre


Persbericht

Oost Gelre, 13 maart 2009

College B&W en gemeenteraad helpen mee op 20 maart


1.200 leerlingen uit Oost Gelre ruimen zwerfafval op

In de week van 16 tot en met 20 maart 2009 gaan in de gemeente Oost Gelre zo'n 1.200 leerlingen van 18 scholen (17 basisscholen en Jongerenhuis Harreveld) de straat op om in de buurt van hun school zwerfafval op te ruimen. Dit alles in het kader van de actie 'Natuurlijk Schoon'. Ook het college van B&W en gemeenteraadsleden zullen een bijdrage leveren aan deze actie. Gehuld in duidelijk zichtbare hesjes en voorzien van afvalgrijpers zullen zij op vrijdag 20 maart a.s. tussen 14.00 - 15.00 uur de leerlingen van Basisschool De Ni-je Veste, Buitenschans 7 in Groenlo helpen bij het opruimen van het zwerfafval.

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van de 'Natuurlijk Schoon'-actie is om met elkaar te zorgen voor een schone omgeving nu en in de toekomst. Zwerfafval is slecht voor het milieu. Bovendien is zwerfafval niet leuk om tegen aan te kijken en is het duur om op te ruimen. Zwerfafval staat zelfs in de ergernis-top-tien. Het is de bedoeling dat de leerlingen het (zwerf)afval in de omgeving van hun school zo goed mogelijk opruimen. Daarvoor krijgen zij de beschikking over grijpers en hesjes. Ter voorbereiding op de actie hebben de scholen van Stichting Nederland Schoon, die verantwoordelijk is voor de landelijke actieweek 'Nederland Schoon', het lespakket 'Zwerfafval: mooi niet' ontvangen, waarin de problematiek 'zwerfafval' ruimschoots aan bod komt.

Hoe is actie 'Natuurlijk Schoon' tot stand gekomen?

De actie 'Natuurlijk Schoon' is een initiatief van ROVA en Landstede. Veel (ROVA-)gemeenten hielden jaarlijks al een schoonmaakactie met inzet van basisschoolleerlingen. Al deze losse schoonmaakdagen zijn nu, in overleg met de gemeenten, aan elkaar gekoppeld, zodat er een dekkende schoonmaakactie in het hele ROVA-werkgebied uitgevoerd kan worden, en wel onder de naam 'Natuurlijk Schoon'. In totaal doen er 16 gemeenten, verdeeld over 4 provincies, 175 scholen en ruim 12.000 leerlingen en vele vrijwilligerorganisaties mee aan dit project.

De deelnemende gemeenten zijn Aalten, Amersfoort, Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Olst-Wijhe, Oost Gelre, Staphorst, Steenwijkerland, Twenterand, Urk, Zwartewaterland, Zwolle en Raalte.

De Stichting Nederland Schoon, die verantwoordelijk is voor de landelijke actieweek 'Nederland Schoon', ROVA en Landstede streven er naar om van deze actie op termijn een landelijke actie te maken, waaraan dan alle basisscholen van Nederland kunnen deelnemen.

Speciale actiewebsite

Op de website www.natuurlijkschoon.nu kunnen leerlingen van de scholen en andere belangstellenden meer informatie over deze actie vinden.


---
Gemeente Oost-Gelre