Imtech NV

Published: 07:30 16.03.2009 GMT+1 /Source: Imtech N.V. /AEX: IMUN /ISIN: NL0006055329

Imtech: preferred partner voor 46 miljoen euro bio-energie project in Wales

Gouda - Imtech (technische dienstverlening in Europa) is door het waterbedrijf Dwr Cymru Welsh Water geselecteerd als preferred process partner voor de realisatie van twee geavanceerde bio-gistingscentrales in Cardiff en Afan in Wales. De totale waarde van de projecten bedraagt circa 46 miljoen euro.

Deze hightech centrales worden in samenwerking met joint venture partner Morgan Est ontwikkeld. Hierdoor kan een totaaloplossing worden aangeboden voor zowel het ontwerp en engineering als de technologie, constructie en operationele services. De totale order bedraagt 77 miljoen euro, waarvan dus 46 miljoen (60%) voor Imtech. Het project is verworven door Imtech Process, een in bio-energie en watertechnologie gespecialiseerde business unit van Imtech in de UK.

5 MW groene stroom
Doelstelling is om met ingang van maart 2011 5 MW groene stroom te kunnen opwekken. Na inbedrijfstelling zullen deze centrales een belangrijke rol spelen bij het verminderen van de 'garbon foot print' (een manier om te meten wat een onderneming bijdraagt aan het broeikaseffect) van Dwr Cymru Welsh Water met 35.000 ton CO2-equivalent per jaar. Dit komt neer op 15% van de totale 'garbon foot print' van Dwr Cymru Welsh Water. In mei 2009 zal een aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden, waarbij beide projecten tegelijkertijd worden gerealiseerd. De opgewekte groene stroom speelt een belangrijke rol in het bereiken van de doelstellingen van Dwr Cymru Welsh Water om de met de opgewekte groene stroom verkregen 'Renewable Obligation Certificates' (ROC's) maximaal te benutten. Dit zijn speciale eco-certifcaten die energie- en waterbedrijven verplichten om (meetpunt februari 2009) minimaal 9% van hun energie op duurzame wijze tot stand te brengen. Als niet aan deze verplichting wordt voldaan, kan door de overheid een boete-heffing in rekening gebracht.

Uniek en veelzijdig eco-project
In de gekozen procesoplossing wordt thermische hydrolyse toegepast. Hierbij wordt slib verwarmd tot 170 graden Celsius, gepasteuriseerd en vervolgens anaëroob gegist. Het bijkomende voordeel van dit slibverwerkingsproces is dat er een grote hoeveelheid biogas (methaangas) vrijkomt. Dit wordt gebruikt als brandstof voor vijf geavanceerde warmte-krachtinstallaties van 1,4 MW op beide locaties die maximaal 5,5 MW elektriciteit kunnen opwekken. Op elke locatie worden toereikende hoeveelheden warmte en stroom geproduceerd om niet alleen geheel energie-zelfvoorzienend te zijn, maar ook om de energiebehoefte te dekken van diverse nabijgelegen rioolwaterzuiveringen. Bovendien geldt voor de locatie Afan dat deze per saldo in staat zal zijn om maximaal 1 MW elektriciteit terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Het behandelde slib wordt daarnaast ontwaterd en verwerkt tot een soort 'slibkoek' die vrij ís van ziektekiemen en die in Zuid-Wales als meststof voor de landbouw wordt gebruikt. Kortom, een uniek en veelzijdig eco-project dat een groot aantal maatschappelijk verwoorde effecten met zich mee brengt.

Veel ervaring in bio-projecten in de UK
Eind 2008 kondigde Imtech al aan dat het in de UK vier opdrachten had verworven voor het verrijken van slib dat als biomassa wordt gebruikt voor energiewinning, windenergie, reductie van luchtvervuiling bij waterzuiveringen en energiereductie in woonwijken. De totale waarde van deze orders bedroeg bijna 61 miljoen euro. Verder is Imtech langdurig betrokken bij het biosolids programma van het waterbedrijf Anglian Water en diverse meerjarenprogramma's voor geavanceerde gisting voor Dwr Cymru Welsh Water. Deze ervaring en referenties vormden mede aanleiding voor de klant om met Imtech in zee te gaan. De bio-activiteiten van Imtech in de UK spelen een belangrijke rol bij het compenseren van de slechte marktsituatie op de kantorenmarkt in met name Londen.

Strategie Imtech 'energy & environment'
In de snelgroeiende Europese markt van 'energy & environment' neemt Imtech een steeds prominentere positie in, zowel in de UK & Ierland, Duitsland, Nederland, België, Scandinavië en Spanje als op de mondiale maritieme markt is Imtech actief met een breed scala aan activiteiten variërend van duurzame exploratie van energiebronnen, opwekking van duurzame en milieuvriendelijke energie, energiebesparing, lagere uitstoot van schadelijke (broeikas)gassen en emissies, vermindering uitstoot van fijnstof en realisatie van schoon drink- en afvalwater. De Imtech-activiteiten op het gebied van 'energy & environment' bedroegen in 2008 960 miljoen euro ofwel 25% van de totale opbrengsten van ruim 3,8 miljard euro. De strategie van Imtech is er op gericht om deze prominente positie verder te versterken.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Meer informatie
Media:
Analisten & beleggers:
Pieter Koenders
Manager Corporate Communications
T: +31 (0)6 5574 6585
E: pieter.koenders@imtech.eu www.imtech.eu
Jeroen Leenaers
Manager Investor Relations
T: +31 (0)182 543 504
E: jeroen.leenaers@imtech.eu www.imtech.eu