Ballast Nedam

Toekenning opties aan leden Raad van Bestuur Ballas Nedam

16 maart 2009

De Raad van Commissarissen heeft per 13 maart 2009 aan de leden van de Raad van Bestuur opties toegekend: 40.000 opties aan de heer T.A.C.M. Bruijninckx, 30.000 opties aan de heer R.L.M. Jacobs en 30.000 opties aan de heer R. Malizia. De opties zijn toegekend conform de optieregeling zoals deze is vastgesteld tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 oktober 2006.

De uitoefenprijs bedraagt ¤ 11,60, zijnde het gemiddelde van de slotkoers van het certificaat van aandeel Ballast Nedam N.V. op NYSE Euronext Amsterdam van de vijf beursdagen voorafgaand aan en met inbegrip van de dag van toekenning.

De opties hebben een looptijd van maximaal zes jaar, gerekend vanaf 13 maart 2009, en zijn uitoefenbaar vanaf drie jaren na het moment van toekenning..

De optiehouders dienen eigen kapitaal in de onderneming te steken door het kopen en houden van een aantal certificaten van tenminste 5% van het aantal nog niet uitoefenbare opties.

Ringwade 71
3439 LM Nieuwegein

Postbus 1339
3430 BH Nieuwegein

(030) 285 41 65
(030) 285 49 00
pr@ballast-nedam.nl