KPN NV

Persbericht

Voortgang EUR 1 miljard aandeleninkoopprogramma KPN

Datum

16 maart 2009

Nummer

020p

In het kader van het aandeleninkoopprogramma zoals aangekondigd op 22 oktober 2008, maakt KPN bekend dat gedurende 9 maart tot en met 13 maart 2009 2.463.587 aandelen KPN zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 9,75. Hiermee is ca. 36% van het inkoopprogramma afgewikkeld. Het aandeleninkoopprogramma is gestart op 19 november 2008 en eindigt op 31 december 2009.KPN NV