Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

"Woningmarkt ontstoppen met verhogen NHG"
Verhogen NHG zou voor helft huizenbezitters doorstromen opeens wel mogelijk maken

Rotterdam, 16 maart 2009 - 49% van de huizenbezitters geeft aan dat een verhoging van het garantiebedrag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van 265 duizend naar 350 duizend euro voor hen de overstap naar een volgende koopwoning opeens wel mogelijk maakt. Dit blijkt uit een representatieve online peiling op de website van De Hypotheker.

Bas Millenaar, directeur van De Hypotheker: "Als we niets doen, ontwikkelt zich een prop in de woningmarkt. Starters zien, onder de huidige omstandigheden, hun kans schoon toch in aanmerking te komen voor een koopwoning. Maar dan moeten huidige huizenbezitters wel doorstromen. Die blijven momenteel voor een deel al zitten, blijkt ook uit deze peiling. Als we niets doen dan zal dat massaal gebeuren en gaat de huizenmarkt helemaal op slot. Doorstromers zoeken in veel gevallen in de prijsklasse tussen 250 duizend en 400 duizend. Die hebben nu niets aan de NHG. Wij zouden het een gemiste kans vinden als het kabinet nu weer niets zou doen aan de NHG. Verhogen van het garantiebedrag naar 350 duizend euro is een zeer goed ontstoppingsmiddel om deze aangroeiende prop in de huizenmarkt net op tijd weg te krijgen."

Met de NHG betaalt de consument een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot 0,6%. Dat betekent elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel. Bij het afsluiten van NHG betaalt de consument eenmalig 0,45% over het hypotheekbedrag. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heeft de hypotheekeigenaar deze kosten binnen een jaar terugverdiend. Het waarborgfonds staat garant voor het terugbetalen van het hypotheekbedrag aan de geldverstrekker. Hierdoor verstrekken banken graag hypotheken met een NHG. Door de garantiestelling hoeven ze geen kapitaal reserve aan te houden waardoor ze geen beslag op eigen vermogen hebben. Consumenten zijn gevrijwaard van verliezen wanneer ze onverhoopt hun huis moeten verkopen.

Aantal bezoekers bij De Hypotheker stijgt zelfs
Millenaar: "Er bestaat een grote behoefte een eerste huis te kopen of door te stromen naar een volgend groter huis. Het aantal bezoekers in onze winkels ligt in 2009 zelfs hoger dan in dezelfde periode in 2008. Maar men is onzeker. Ook consumenten wachten op krachtige en goede besluiten in Den Haag. De overheid staat nu garant voor de betalingen van slechte Amerikaanse hypotheken. Het wordt nu tijd voor maatregelen die de doorstroming in Nederland weer op gang brengen. Verhoging van de NHG grens is een maatregel die snel resultaat geeft en een zeer beperkt risico voor de overheid inhoudt. "'

Ook de overdrachtsbelasting afschaffen is een goed en snel in te voeren maatregel. In de peiling van De Hypotheker blijkt dat 75% aangeeft dat ze wel een koopwoning kunnen kopen als de overdrachtsbelasting van 6% wordt afgeschaft. 50% geeft in deze peiling aan voorlopig te blijven zitten in de koopwoning waar ze wonen zolang in Den Haag wordt gesproken over afschaffing van de hypotheekrente.


- EINDE PERSBERICHT -

Voor meer informatie (