Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid


16 mrt 2009

CCV publiceert trendsignalement 2009

Het CCV geeft in het vandaag gepubliceerde Trendsignalement 2009 een overzicht van de uitdagingen waarvoor de veiligheidspraktijk zich gesteld ziet. Die uitdagingen variëren van aanhoudende commotie rond drankketen, de aanpak van prachtwijken en overlast van Oost-Europese arbeidsmigranten tot toenemende criminaliteit onder meisjes en nieuwe methoden voor fietsdiefstal.

Het Trendsignalement 2009 laat zien dat veiligheidsprofessionals uiteenlopende reacties hebben geformuleerd op deze uitdagingen. Tegelijkertijd is duidelijk dat er op het gebied van preventie en veiligheid nog heel wat werk te verzetten is.

Jongeren
Een rode lijn in de aanpakken is de focus op jongeren en hun opvoeding. Het Trendsignalement zien dat een breed scala aan kansen beschikbaar is. Die kansen variëren van het creëren van veilige schoolomgevingen en het ontwikkelen van jongerenbuurtbemiddeling tot het toepassen van schadeverhaal en weekendarrangementen.

Gemeenten
Een ander opvallend thema in de gesignaleerde ontwikkelingen is het groeiende aantal veiligheidstaken dat gemeenten op hun bord krijgen. Als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid spelen gemeenten een steeds grotere rol bij veiligheidskwesties zoals alcoholmatiging, brandveiligheid, nazorg aan ex-gedetineerden en fraude. De uitbreiding van taken en bevoegdheden is voor veel gemeenten essentieel, maar niet eenvoudig, zo signaleert het CCV.

Publiek-private samenwerking
In Nederland ziet het CCV meer dan ooit kansen voor een intensivering van publiek-private samenwerking op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid. Het Trendsignalement 2009 geeft volop voorbeelden van veelbelovende aanpakken en kansrijke initiatieven.

Bestand

pdf Trendsignalement 2009 (PDF Document, 1589 kB) Zie het origineel