Trots op Nederland

Nieuws

ToNL Meedenkdag: Rita's Openingsspeech

Beste Mensen,

Welkom! Het is zover! Bijna een jaar geleden, heb ik u een belofte gedaan. En zoals u van mij mag verwachten, kom ik mijn beloftes na!

Vandaag schrijven we samen parlementaire geschiedenis. U kunt direct meedenken en invloed uitoefenen op het programma van een politieke beweging. Waarom? Omdat u burger van Nederland bent.

Bij TrotsopNederland doen we niet aan vage achterkamertjespolitiek. Wij kennen geen dogmatisch partijprogramma. Wij staan voor heldere en pragmatische oplossingen. Oplossingen die zonder ingewikkelde wet- en regelgeving kunnen worden ingevoerd. Met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van burgers. De eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. En vooral ook de eigen verantwoordelijkheid van de overheid.

Natuurlijk heeft de gevestigde Haagsche Kliek ons verguisd. Ons belachelijk gemaakt. Maar ze krijgen ons er niet onder. Want het is tijd voor nieuwe politiek! Politiek waar niet de regenten, maar u als burger direct invloed krijgt op hoe Uw en mijn Nederland moet worden bestuurd. Dat u hier bent, is het bewijs. En we staan pas aan het begin!

Uw steun en uw aanwezigheid geeft me een enorm warm gevoel. Dank u daarvoor. Ik vind het geweldig dat we hier met z'n allen zijn. Met z'n allen met maar 1 doel: Om samen van Nederland weer ons Nederland maken! Een land waarin we onszelf herkennen. Een land om trots op te zijn!

Even een stukje historie. Terug naar 3 april vorig jaar. Toen heb ik drie doelstellingen geformuleerd:
o Het karakter van Nederland bewaren
o De echte problemen oplossen
o De diepe kloof tussen de burger en de politiek overbruggen.

Doelstellingen waarvan andere partijen het lef niet hebben ze zo neer te zetten. De peilingen bewezen direct ons bestaansrecht. Binnen de kortste keren stonden we op 26 zetels. Daar zijn er nu nog 2 van over. De achtergronden daarvan zijn u bekend. En laat ik daar duidelijk over zijn: ik neem ook hiervoor de verantwoordelijkheid. Er zijn dingen gebeurd binnen onze beweging die niet hadden mogen gebeuren.

Tegelijkertijd, Johan Cruyff zei het al, "Elk nadeel heb z'n voordeel". In tijden van nood leer je je echte vrienden kennen. Velen zijn juist harder gaan rennen. Sommige mooiweerzeilers zijn afgehaakt. Let it be!

Die nare periode, die ligt achter ons. We hebben schoon schip gemaakt! En de enige reden dat ik vandaag sterker dan ooit en met meer energie dan 149 andere Kamerleden bij elkaar voor u sta, heb ik te danken aan u! U en de andere sympathisanten van TrotsopNederland . En ik kan u verzekeren: 2009 is het jaar van de inhoud, groei en daarmee het verwezenlijken van onze visie! En vandaag bespreken we hoe we dat gaan doen. Samen!

Maar laat ik u eerst vertellen hoe we het NIET gaan doen.

We gaan niet, meneer Wilders, een hele bevolkingsgroep afbranden met goedkope retoriek of door medelijden op te wekken bij de autochtone bevolking! Meneer Wilders, u bent de Boer Koekoek van de 21e eeuw!

We gaan niet, meneer Pechtold, ons bedienen van lekker bekkende vage oneliners. Een punaise geeft meer houvast en heeft meer diepgang dan uw inhoud!

We gaan niet, meneer Rutte, puberend met alle winden meewaaien. Leiderschap claim je niet, dat verdien je!

We gaan niet, dames Halsema en Kant, moralistisch een ideologisch luchtkasteel bouwen. Want voor u geldt dat resultaten uit het verleden wel een garantie zijn voor de toekomst. Een dramatische toekomst!

We gaan niet, heren en dames coalitiegenoten, het dogmatische partijbelang laten prevaleren boven de werkelijke behoeften van de Nederlandse burgers. TrotsopNederland heeft WEL het lef keuzes te maken!

En wat we vooral ook niet gaan doen, is onze doelstellingen verkwanselen in ruil voor draagvlak in de Kamer. Draagvlak is goed, een mandaat van de bevolking is beter!

Hoe gaan we het WEL doen!

We hebben inmiddels een ijzersterke organisatie opgebouwd. Een organisatie bestaande uit ruim 200 bevlogen en keihard werkende vrijwilligers. Dagelijks komen er nog steeds meer bij. In 13 van de 19 kieskringen hebben we een stevig en professioneel bestuur. Graag stel ik de voorzitters aan u voor:

Ad Petri - kieskring 3
Rob Peters - kieskring 4
John vd Pol - kieskring 7 Arnhem
Ronald Hunse - kieskring 8 Utrecht
Yolanda Bolleurs - kieskring 10 Haarlemmermeer
Suzanne den Dulk - kieskring 11 Alkmaar
Arthur vd Putte - Kieskring 12 Den Haag
Cees Pille - kieskring 13 Rotterdam
Edwin van der Hoeven - kieskring 14 Dordrecht
Jan Schouten - kieskring 15 Leiden
Petra Houtman - kieskring 17 Bergen op Zoom
Hanno Hoekstra - kieskring 18 Den Bosch
Harry Bakker - kieskring 19 Limburg

Dat is TrotsopNederland! Het zijn de mensen in de kieskringen die TrotsopNederland dragen en tot een succes maken. Wij zijn geen partij van het Haagse dictaat naar de regio's! Wij zorgen dat juist dat de regio's in Den Haag worden gehoord. En worden vertegenwoordigd!

Het is ons doel om in 2010 aan zoveel mogelijk
gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Alle hulp en inzet is daarbij welkom. Dus als u nog niet actief bent in een lokale organisatie, dan roep ik u bij deze op u aan te melden! Laat zien dat u trots bent op uw regio en daarmee op Nederland.

Er zijn vele mensen die zich met hart en ziel, dag en nacht inzetten voor TrotsopNederland. Het zou teveel tijd kosten hier alle namen te noemen. Zonder iemand anders te kort te willen doen, zijn er twee die ik wel noem. Zij staan symbool voor al die anderen.

Riet Roelofs. We hebben geleerd van fouten die anderen in het verleden hebben gemaakt. Alle personen die een politieke ambitie hebben, worden door de commissie van Riet door de mangel gehaald. En overleef je die procedure, dan ben je er bij. Riet, dank je wel voor je niet aflatende inspanningen!

Zonder geld is er geen TrotsopNederland. Van de overheid hoeven we niets te verwachten, in tegendeel zelfs. Maar uiteraard laten we ons ook daardoor niet uit het veld slaan. Integendeel! Zeker niet met onze Lia van den Berg! Lia is in het bestuur verantwoordelijk voor fondsenwerving. En dat we hier vandaag met z'n allen in een goed verzorgde Jaarbeurs staan en die rekening kunnen betalen, hebben we aan haar te danken. Lia, bedankt! Spreekt u vandaag Lia vooral aan met uw ideeën voor fondsenwerving. Mede namens Lia wil ik de aanwezige donateurs bij deze van harte danken. Dank dank dank!

Nu naar de kern van deze dag. De Inhoud! Op geen enkele politieke website wordt zoveel gediscussieerd als op de website van TrotsopNederland. Dat komt ook omdat wij dat stimuleren. In tegenstelling tot de gevestigde Haagsche Orde die nogal allergisch lijkt te zijn voor pragmatische input door de bevolking. Niet voor niets heeft de Erasmus Universiteit de website van TrotsopNederland uitgeroepen tot beste website van de politieke partijen. En ook daar ben ik beretrots op!

Via deze website hebben zich honderden vrijwilligers aangemeld voor de redactiecommissies. Zij hebben zich gebogen over de problemen die u bezig houden. Graag noem ik deze commissies met hun voorzitters:

Economie en Financiën - Harry Bakker, vandaag vervangen door Jacob Kol.
Onderwijs - Eric Plasmans
Zorg - Ad Houtman
Binnenlandse veiligheid en criminaliteit - Jan Rouppe van der Voort Buitenlandse veiligheid en Defensie - Paul Sonnenschein Mobiliteit - Tom Gerritsen
Migratie -Koos Bergwerf
Integratie - Jennifer Oosterbaan
Regelgeving - Jack Linssen
Ontwikkelingssamenwerking - Nico Roos

Ik ben aangenaam verrast door de uitkomsten! Weer is bewezen: Door gewoon naar de burgers te luisteren, los je problemen sneller en beter op! Beter dan in achterkamertjes met een bataljon dure en boventallige ambtenaren aan de slag te gaan. Straks spreekt u in afzonderlijke sessies over de contouren en uitgangspunten die zijn neergezet door de commissies. Het volledige programma komt op basis van uw input medio mei naar buiten.

Voordat u de afzonderlijke sessies ingaat, wil ik wel alvast een paar belangrijke thema's aanstippen:

Veiligheid:
Een moeilijke jeugd of andere culturele achtergrond zijn niet langer een excuus om onze samenleving te verzieken!
Haal het niet in je botte kop om onze ambulancebroeders, buschauffeurs, brandweerlieden politiemensen en andere hulpverleners te bedreigen! Daar is geen excuus voor, wel krijgt je direct een administratieve boete van 10.000 euro. Dat beloof ik u! Twee voordelen, de strafmaat is direct duidelijk. Geen rechter die alsnog een taakstraf oplegt En er zal gewerkt moeten worden om het geld bij elkaar te krijgen. Daardoor is er geen tijd om nog meer rottigheid uit te halen.

Mobiliteit:
Transport is geen melkkoe maar een grondrecht!
Het kan niet zo zijn dat een paar burgers, door de overheid gesubsidieerde milieubewegingen en de roodgevlekte bosmierkever onze economische ontwikkeling kunnen tegenhouden. Noodzakelijke infrastructurele projecten, bijvoorbeeld de A4 bij Delft, worden uitgevoerd. Inspraakprocedures worden vereenvoudigd en pragmatischer. Want meer asfalt helpt wel op veel plekken! Dat betekent dat wegenbelasting gaat naar de verbetering en aanleg van wegen, niet ter opvulling van de gaten in andere begrotingen. Voor de korte termijn stellen wij o.a. voor om het incidentmanagement sterk te verbeteren. Na een ongeluk voertuigen veel sneller van de weg, zodat er sneller doorstroming is. Voor de langere termijn o.a. het verbeteren van het secundaire wegennet.

Economie en financiën:
De centen we verdienen zijn van ons, niet van Haagsche regenten! Niet langer worden burgers en bedrijven kaalgeplukt om resultaatloze partij ideologische speeltjes van te betalen. Kijk naar Schiphol. Kijk naar de verpakkingstax. Kijk naar die zogenaamde Prachtwijken. Kijk naar het nog steeds verder uitdijende leger aan ambtenaren. Kijk naar de luchtballonnen die uit de coalitie komen en maar op één punt overeenstemmen: lastenverzwaring voor de burgers. Hoe help je een land naar de knoppen? Juist ja! De motor van onze economie is het MKB, die moet draaiende gehouden worden. Kern van ons plan van aanpak:
-gericht op investeringen die het MKB ondersteunen
-gericht op het verbeteren van de kredietverlening aan het MKB
-gericht op het ondersteunen van branches die de economie aanjagen,

Integratie
Tja, laat ik ook hier de zaken bij de naam noemen: Aanpassen of weg wezen!
De praktijk leert dat de twee enige keuzes zijn, immigranten die zich willen aanpassen integreren, immigranten die zich niet willen aanpassen integreren niet en moeten dus terug.
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Nederland staat van oudsher open voor bevolkingsgroepen uit andere culturen. Het hoort bij de roots van ons land. Daar mogen we niet aan tornen.Maar we laten ons niet de les lezen door bepaalde extremisten uit welke groep dan ook die hun Heilige Schrift al dan niet eenzijdig uitleggen. Ook niet als dat Geschrift wordt gebruikt om onze koopzondagen af te pakken! We kennen in Nederland een scheiding van Kerk en Staat , tot in de eeuwigheid.

Waar heeft 50 jaar coalitiegekonkel van CDA, PvdA, VVD en D'66 ons gebracht. Wel, kijk naar buiten, lees de kranten en u ziet het. Om er een paar elementen uit te halen:
o Nederland behoort tot de landen met de hoogste lastendruk ter wereld: belachelijk!
o Nederland behoort tot de landen met relatief hoogste aantal thuiszitters-met-een-uitkering: belachelijk
o Nederland behoort tot de landen die het meeste geld aan ontwikkelingssamenwerking uitgeeft: belachelijk! (en dank u meneer Rutte, voor het ondersteunen van dit Trotsop Nederland-standpunt! U kunt donateur worden!)
o Nederland behoort tot de landen die de opbrengsten van bodemschatten heeft geconsumeerd in plaats van geïnvesteerd: belachelijk!! o Nederland behoort tot de landen met de grootste bestuurlijke elite ter wereld. Daar kunnen zelfs de voormalige communisten nog iets van leren: belachelijk!!

Nederland behoort tot de landen waar de overheid grenzeloos in de portemonnee van burgers en bedrijven graait: Zegt u het maar.... BELACHELIJK!

Beste Mensen, ik kom tot het einde van mijn verhaal. Ik ben benieuwd naar uw bijdrage vandaag. Nederland is te mooi om te laten verkwanselen door politieke en bestuurlijke regenten die slechts het partij of eigen belang nastreven. Nu bent u aan de beurt!

TrotsopNederland zal zorgen voor de verandering waar Nederland naar snakt. En wij met z'n allen weten dat het kan. Laten we aan de slag gaan om woorden in daden om te zetten!

Dank u en succes!