Ministerie van Defensie

Overdracht Contingentscommando Afghanistan

15 maart 2009, 23.00 uur

Het bevel over het 1(NLD) Contingentscommando (ContCo) is in handen van commandeur Jelle Snoeks. Commodore Geert Bergsma droeg het vandaag op Kandahar Airfield in Zuid-Afghanistan aan hem over.

Bergsma liet als hommage aan de nieuwe marine ContCo tijdens het aantreden zowel de marine- als de luchtmachtmars ten gehore brengen. Na drie luchtmachtmilitairen levert nu de marine een contingentscommandant.

Bergsma meent dat de belangrijkste taak binnen de Nederlandse bijdrage aan de ISAF-missie bij de operationele commandanten ligt. "Zij dienen zich te kunnen focussen op hun hoofdtaak. Wij hebben hen daar zoveel als mogelijk in ondersteund." Bergsma omschreef de samenwerking met de operationele commandanten in het theater zondermeer als goed en zei er trots op te zijn daar een bescheiden bijdrage aan te hebben geleverd, uiteraard met veel ondersteuning van het hele ContCo-team. Na het overdragen van de ContCo-vlag, zei Snoeks als Bergsma's opvolger een gelukkig mens te zijn met deze functie. "We werken in operationele zin steeds meer samen en hebben elkaar daarbij ook steeds meer nodig. En je ziet dat het goed gaat. Luchtmacht en landmacht, marechaussee, mariniers en personeel van de vloot opereren in uitstekende harmonie hier in Afghanistan voor datzelfde door commodore Bergsma gememoreerde doel."