Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 071 TR
Datum: 16 maart 2009

Provincie reikt 'Sulveren Skries' uit voor
beste initiatief (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer

Via het Samenwerkingsverband Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (SANL) reikt de provincie Fryslân een stimuleringsprijs uit voor het beste initiatief op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer de 'Sulveren Skries 2008'.

De inschrijfperiode is met twee weken verlengd. Tot en met 27 maart kunnen projecten, personen of organisaties worden voorgedragen voor de nominatie van de Sulveren Skries 2008. Deze projecten, personen of organisaties hebben in 2008 een belangrijke rol vervuld bij activiteiten op het terrein van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer in Fryslân. Voor de activiteiten geldt dat zij in 2008 in Fryslân zijn uitgevoerd. De activiteiten hebben een vernieuwend karakter en vervullen een voorbeeldfunctie.

De winnaar krijgt als aandenken een zilveren lepeltje van de 'Sulveren Skries' en een cheque van E 2.500, -. De 2e prijs bestaat uit een bedrag van E1.000, - en de 3e uit een bedrag van E500, -. De winnaar wordt op 15 april 2009 bekend gemaakt.

Het nominatieformulier en het reglement zijn te vinden op www.sanl-fryslan.nl.


---- --