Ingezonden persbericht


Banken houden variabele rente kunstmatig hoog

Consument wordt lagere maandlast onthouden

Tilburg, 16 maart 2009 - Banken houden de variabele rente kunstmatig hoog, hierdoor kunnen huizenbezitters niet profiteren van de huidige rentedalingen. De ECB verlaagde op 5 maart de Europese rente naar 1,5%. Het 1-maands euribortarief (rente waartegen banken aan elkaar lenen) staat momenteel nog lager, op 1,39%. Hierdoor lijkt het bij het aangaan of oversluiten van een hypotheek op dit moment aantrekkelijk om voor een variabele rente te kiezen. Recente maatregelen van banken zorgen er echter voor dat lage variabele rente niet meer mogelijk is.

Banken die zich contractueel verplicht hebben om de variabele rente te verlagen (omdat deze gekoppeld is aan euribor) stoppen met het aanbieden van een variabele rente of maximeren het gedeelte van de hoofdsom dat met variabele rente kan worden afgesloten. Banken zonder transparante opslag zoals bijvoorbeeld de Rabobank, AEGON en BLG, hanteren al langer een forse ondoorzichtige opslag op de variabele rente die inmiddels oploopt tot gemiddeld 4%. Consumenten komen hierdoor niet meer in aanmerking voor lage maandlasten.

Achtergrond
Een aantal grote hypotheekverstrekkers waaronder Rabobank, AEGON en BLG hanteren als variabele rentetarief de euriborrente met ondoorzichtige opslag. Deze opslag wordt door de bank bepaald en leidt momenteel tot een variabele rente van 5,5% bij een tophypotheek. Dit betekent een opslag ten gunste van de bank van zo'n 4%. Dit geldt zowel voor bestaande als nieuwe klanten.

Er zijn ook hypotheekverstrekkers die in de renteopslag tot voor kort een transparant beleid voerden. Onder meer ING en Zwitser Leven hanteerden een vaste opslag van 1% op de euriborrente. Met de huidige stand van de euribor zou dit leiden tot een lage hypotheekrente van 2,39%. Voor bestaande klanten kunnen de banken hier gezien de lopende contracten niets aan veranderen. Nieuwe klanten en consumenten die hun hypotheek willen oversluiten naar variabele rente komen echter vanaf heden niet meer in aanmerking voor dit lage tarief. Ook ING en Zwitser Leven geven klanten niet meer of heel beperkt de mogelijkheid te kiezen voor deze lage variabele rente.

Mr Pieter Lijesen, directeur NHP: 'De renteverlagingen die bedoeld zijn om de economie te stimuleren werken helaas niet. De banken zitten in een spagaat. Ze kunnen en willen de hypotheekrentes niet verlagen zolang de spaarrentes zo hoog staan. Anderzijds durft men de spaarrente niet te verlagen, aangezien een massale uittocht van spaarders een bank binnen enkele dagen om kan laten vallen. Het is dan ook een illusie dat het verlagen van de rente de huizenmarkt vlot gaat trekken.'

Over NHP
NHP streeft naar maximale transparantie van de kostenstructuur van financieel advies en stelt traditionele verdienmodellen ter discussie. In 2007 bracht NHP de eerste provisievrije hypotheekproducten op de markt in samenwerking met gerenommeerde banken en Europese risicodragers. De eigen NHP overlijdensrisicoverzekering kent een premie die gemiddeld de helft is van bestaande verzekeringen en werd de afgelopen twee jaar als voordeligste getest door de Consumentenbond. NHP vergelijkt als enige 19 verzekeringen en garandeert daarbij de laagste tarieven. NHP heeft op dit moment 25 franchisekantoren verspreid door het hele land. Hoofdkantoor en het eigen callcenter zijn gevestigd in Tilburg. Zie ook www.nhp.nl http://www.nhp.nl>

Mediavragen via:
Veronique van Zanten
nhp@koningvogel.nl
T: 06-518 31 707