Provincie Friesland

PERSUITNODIGING

Datum: 16 maart 2009
Nummer: 022 TR

Sulveren polske voor Geert Dijkstra uit Winsum

Maandagmiddag 16 maart 2008 om 15.30 uur reikt gedeputeerde Hans Konst het Sulveren Polske uit aan de 12-jarige Geert Dijkstra uit Winsum. Het 'Sulveren Polske' is de door de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) in 2003 ingestelde prijs voor jongens en meisjes tot en met 12 jaar die als eerste in Fryslân een kievitsei vinden.

Geert Dijkstra vond het ei op vrijdag 13 maart omstreeks 17.00 uur op een stuk maïsland tussen Winsum en Welsrijp. Geert is een actief lid van de vogelwacht Winsum, Baard en Easterlittens.

De prijs sluit aan bij de activiteiten van de BFVW om de jeugd meer bij de natuur te betrekken. De BFVW wil stimuleren dat kinderen het veld in gaan, de natuur ontdekken en goede nazorgers worden.

Datum en tijd: Maandag 16 maart 2009, 15.30 uur. Locatie: Tijdelijk Provinciehuis, Snekertrekweg 1 Leeuwarden.


---- --