Ingezonden persbericht


Nieuw verschenen bij het Europees Platform
Werkbladen Europa
Actueel voor bovenbouw voortgezet onderwijs

De werkbladen Europa Actueel en Europe Today voor basis- en onderbouw voortgezet onderwijs zijn uitgebreid met werkbladen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De werkbladen Europa Actueel zijn snel en flexibel inzetbaar als lesmateriaal. De inhoud sluit aan bij actuele onderwerpen en er wordt gewerkt met afwisselende werkvormen. De werkbladen zijn verzameld in een mooie en handige ringband. De mappen bevatten ook een handleiding voor de docent en didactische tips en antwoorden op de vragen en opdrachten.
De werkbladen voor de bovenbouw voortgezet onderwijs worden uitgegeven voor vier vakken: aardrijkskunde, economie, geschiedenis en maatschappijleer en behandelen vanuit deze vakken een thema. Het eerste thema dat verschijnt is het thema 'migratie'. Dit thema vormt een speerpunt van het beleid van de Europese Unie. Per vak wordt het thema migratie in drie lessen behandeld. De vakken kunnen los van elkaar gebruikmaken van de lessen, maar een gecombineerde behandeling biedt wel een meerwaarde. De werkbladen sluiten aan bij de stofomschrijving van de (sub)domeinen van de vakken voor het eindexamen. De bladen mogen voor gebruik op school worden gekopieerd. De Engelstalige editie 'Europe Today' is voor gebruik bij internationale samenwerkingsprojecten en tweetalig onderwijs. De Engelse editie verschijnt in april 2009.

Europa Actueel - map met twaalf lessen bovenbouw voortgezet onderwijs plus handleiding. Bestelnr. 175; ISBN 978-90-74220-87-3; A4-formaat; 2009; prijs 39,00; abonneeprijs 29,25; 2009; uitgave: Europees Platform

De prijzen zijn exclusief btw en administratie-/verzendkosten. Voor meer actuele informatie over de uitgaven van het Europees Platform zie www.europeesplatform.nl onder de knop `Lesmaterialen en publicaties'.

Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein 16
2011 MJ Haarlem
T 023 5531150
F 023 5427174
info@epf.nl
www.europeesplatform.nl


---- --