Ingezonden persbericht


Bouwen aan de Bouw: bezoek leerlingen aan Bouwbedrijf Lont BV

Sint Annaparochie - Afgelopen donderdag kregen de leerlingen van groep 8 van OBS 't Fonnemint uit St. Annaparochie een gastles van Douwe Wijbenga, chef werkplaats van Bouwbedrijf Lont BV, aansluitend werd het bedrijf bezocht. Al enige jaren worden de basisscholen in Noord Nederland benaderd door de organisatie "Bouwen aan de Bouw", middels dit project willen ze de instroom in de bouwopleiding stimuleren en de leerlingen enthousiast maken voor de bouw. Dit schooljaar zijn 157 scholen uit Noord Nederland op dit aanbod ingegaan en circa 50 bouwbedrijven hebben hier hun medewerking aan verleend. Vanwege het grote succes is besloten om het project met 3 jaar te verlengen. Ook bouwbedrijf Lont steunt dit initiatief en heeft de afgelopen jaar al ruim 10 scholen ontvangen. De gastles wordt door het bouwbedrijf zelf ingevuld en bestaat daarnaast uit een rondleiding, een timmeropdracht en een rekenopdracht. "Door de leerlingen een rondleiding te geven door ons bedrijf komen ze er wel achter dat een bouwproces niet alleen maar bestaat uit timmeren", aldus adjunct directeur Jetze Lont. Dinsdagmorgen 17 maart aanstaande proberen we de leerlingen van De Slotschool uit Sint Annaparochie enthousiast te krijgen voor de bouw, want de bouw is iets voor jou!

Noot voor de redactie,