Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

DORDRECHT, 16 maart 2009

De Hoop ggz start kliniek
voor jeugdige verslaafden

DORDRECHT ­ De Hoop ggz start dit voorjaar in Dordrecht met een kliniek voor jeugdige verslaafden. Zestien jongeren van 12 tot en met 23 jaar met een verslavingsprobleem kunnen vanaf medio mei terecht in De Kajuit, zoals de kliniek gaat heten.

De nood onder jongeren in Nederland is groot, zegt Volkert van Petegem, geneeskundig directeur en kinderpsychiater bij De Hoop: "We zien veel jonge verslaafden voor hulp aankloppen bij De Hoop. Het is nu al mogelijk om hen op te nemen, te midden van volwassenen, maar in deze nieuwe kliniek kunnen we hen behandelen in een leefgroep met leeftijdsgenoten. En wij zijn ervan overtuigd dat jongeren een hele andere aanpak nodig hebben. Met De Kajuit sluit onze hulpverlening veel beter aan op hun behoeften."

De jongeren krijgen in De Kajuit behandeling volgens het 12-stappenmodel, dat al binnen De Hoop wordt toegepast, maar dat nu speciaal is afgestemd op deze jonge leeftijdsgroep. Het behandelprogramma is gericht op onthouding: in De Kajuit leren jongeren een volledig verslavingsvrij leven te leiden. Ook zal er veel aandacht voor de ouders zijn. Zij worden betrokken bij de behandeling van hun zoon of dochter en kunnen, waar nodig, zelf ook begeleiding ontvangen.

De deuren van de tijdelijke accommodatie van De Kajuit gaan medio mei 2009 open. In 2011 verwacht De Hoop de definitieve kliniek met 24 plaatsen te kunnen openen. Aanmelden voor De Kajuit is inmiddels mogelijk via telefoonnummer (078) 6111 222. Meer informatie over De Kajuit is te vinden op www.dehoop.org.

De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop ggz biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders. Voor meer informatie over De Hoop ggz kan men terecht op www.dehoop.org.