Ingezonden persbericht


Persbericht

Unit 4 Cura Mobile laat zorgverleners beter factureren

~ mobiel softwareprogramma biedt direct toegang tot dossier en registreert duur zorgtaken direct in zorginformatiesysteem ~

Sliedrecht, 16 maart 2009 - Unit 4 Agresso introduceert Unit 4 Cura Mobile. Deze mobiele zorgtoepassing helpt zorgverleners hun zorgtaken efficiënter uit te voeren door direct toegang te bieden tot belangrijke gegevens uit het dossier van de patiënt. Daarnaast wordt de benodigde tijd voor een bepaalde zorgtaak nauwkeurig bijgehouden. Met name voor de facturatie naar alle verschillende financiers in de zorg zoals zorgkantoren betekent dit een enorme vooruitgang.

Traditioneel werden zorgtaken en de bijbehorende urenverantwoording meerdere malen geadministreerd. De tijd die deze administratie kostte, ging weer ten kostte van de geboden zorg. Met name ambulante en extramurale zorgverleners hadden hiermee te maken. Met Unit 4 Cura Mobile kunnen zij voortaan meteen na het verlenen van zorg, registreren wat er precies is gedaan en hoe lang de behandeling heeft geduurd. Dit kan zelfs bij ongeplande zorg of verstoringen zoals calamiteiten of noodoproepen. Via een mobiele verbinding komt dit direct in het zorginformatiesysteem Unit 4 Cura.

Unit 4 Cura Mobile is voortgekomen uit een samenwerking tussen Unit 4 Agresso Gezondheidszorg en Navara, onderdeel van RAM Mobile Data. Navara leverde de expertise om veilig draadloos en op iedere locatie gegevens van cliënten te bekijken, te wijzigen en te versturen. Unit 4 Agresso ontwikkelde de software door een groeiende vraag uit de zorgsector naar mobiele toepassingen.

In een pilot bij twee locaties van Vitalis WoonZorg Groep in Eindhoven werden verschillende mobiele applicaties naast elkaar getest. Uiteindelijk ging de voorkeur van de gebruikers uit naar Unit 4 Cura Mobile. Voordelen die genoemd werden, zijn: snelheid, gebruiksgemak, minder klikken, meer mogelijkheden en dat de applicatie altijd werkt. De gebruiker heeft daardoor het gevoel altijd de controle te hebben.

Verzorgenden schakelden tijdens deze pilot de tijdmeting in als ze bij bij het appartement van de cliënt kwamen, bij de afronding schakelden ze de registratie weer uit. Vervolgens kon de gemeten tijd nog verdeeld worden over verschillende taken. Zo kon Vitalis een precieze verantwoording van tijd, middelen en mensen bieden aan alle partijen die transparantie in de productie vragen.

"Dit product betekent voor veel zorgverleners een verlichting van de administratieve last, maar ook een betere onderhandelingspositie met zorgkantoren. We merken dat deze combinatie met name voor zorgverleners enorm aantrekkelijk is. We hebben dan ook al de nodige aanvragen voor het product binnen", zegt Danny Rempkens, Manager Softwareontwikkeling bij Unit 4 Agresso. Unit 4 Cura Mobile is vanaf 1 april beschikbaar.

(416 woorden)

BERICHT VOOR DE REDACTIE

Over Unit 4 Agresso
Unit 4 Agresso is een toonaangevende internationale producent van bedrijfssoftware voor bedrijven en instellingen. Met vestigingen in 14 Europese landen, vijf landen buiten Europa en verkoopactiviteiten in diverse andere landen werd in 2008 een omzet van ¤ 394 miljoen gerealiseerd. Het hoofdkantoor staat in Sliedrecht, Nederland. Unit 4 Agresso had aan het van eind 2008 3.537 medewerkers in dienst. De aandelen worden verhandeld op Euronext Amsterdam (Symbool: U4AGR).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
LEWIS PR
Ilona de Bok
Tel: +31 (0) 40 - 235 46 00
Email: ilonadb@lewispr.com
Web: www.lewispr.nl

LEWIS - Global Public Relations

Hoevenweg 29
5652 AW Eindhoven
Nederland

Tel: +31 40 235 46 00
Fax: +31 40 235 46 01
Web: www.lewispr.com
Agency blog: www.lewis360.com
Wire: www.lewiswire.com/nl