Productschap Diervoeder

Nieuws update van het Productschap Diervoeder, 16 maart 2009

QS treedt toe tot het ICRT

In 2007 werd een nieuw comité, het "International Committee of Road Transport" (ICRT) gevormd door drie organisaties, OVOCOM (België), PDV (Nederland) en Qualimat Transport (Frankrijk).

Dit comité heeft als hoofddoel de beoordeling van producten in ladingscategorieën voor wegtransport op basis van de mogelijke risico's die deze producten stellen voor de diervoederketen. De integrale lijst met producten is opgeslagen in een gegevensbestand.

Hierbij melden wij dat QS Qualität und Sicherheit GmbH (Duitsland) is toegetreden tot het ICRT en een volwaardig ICRT-lid wordt.

De 4 lid-landen zullen samen beslissingen nemen inzake de beoordeling van nieuwe producten. Het is de bedoeling dat alle leden van het comité eenzelfde productclassificatie volgen.

U vindt de ingedeelde producten uit het gegevensbestand terug op de website van elk van de organisaties :
* - http://www.qualimat.org/
* - http://www.ovocom.be/

* - http://www.pdv.nl/
* - http://www.q-s.info/

Sommige producten zijn nog verschillend, deze vindt u in de 'list of differences' (bijlage).

Het ICRT heeft de intentie deze verschillijst tot een minimum te beperken, om ze uiteindelijk af te schaffen.

In elk van de kwaliteitssystemen moet deze lijst waar geldig worden toegepast : bijv. bij het vervoer van een product van een klant met een bepaalde kwaliteitsstandaard naar een andere klant met een andere kwaliteitsstandaard door een vervoerder, geldt het meest strenge reinigingsregime voor de laadcompartimenten.

Lijst met verschillen (PDF, 49 kB)