European UnionBrussel, 16 maart 2009

Naar een Europese masteropleiding vertalen

De oprichting van het netwerk Europese masteropleiding vertalen (EMT) zal centraal staan tijdens een op 16 en 17 maart 2009 door de Europese Commissie georganiseerde internationale conferentie, waar ruim honderd universiteiten en andere bij de opleiding van vertalers betrokken stakeholders samen zullen komen om afspraken te maken over de criteria waaraan opleidingsprogramma's moeten voldoen om voor een gemeenschappelijk EMT-kwaliteitslabel in aanmerking te komen. De Europese Commissie nodigt universiteiten die beroepsvertalers opleiden uit toe te treden tot een Europees netwerk van hoogwaardige opleidingsprogramma's.

"Door universiteiten in de hele Europese Unie aangeboden hoogwaardige, aantrekkelijke opleidingscurricula voor vertalers helpen het aanbod van gekwalificeerde vertalers voor niet alleen de Commissie en de andere EU-instellingen, maar voor alle vertaalmarkten veiligstellen" aldus Leonard Orban, Europees commissaris voor meertaligheid.

De Europese masteropleiding vertalen moet een ijkpunt worden voor de kwaliteit van vertaalopleidingen en een aantal vaardigheden omvatten die voor een mastergraad vertalen verworven moeten worden. Het programma werd in 2005 opgezet op initiatief van het directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met erkende deskundigen op het gebied van het vertalersberoep uit de academische wereld.

De eerste twee conferenties, in oktober 2006 en maart 2008, legden de basis voor de samenwerking met het voorstel voor een standaardset van sleutelcompetenties binnen een vertaalopleidingscurriculum. De standaardcompetenties kunnen door elke universiteit die vertaalopleidingen aanbiedt en aan het EMT-netwerk wenst deel te nemen, worden ingevoerd. De Commissie geeft advies, maar de universiteiten blijven exclusief verantwoordelijk voor de vertaalopleiding.

De oprichting van het netwerk vormt het hoogtepunt van de vierjarige ontwikkeling van het EMT-programma, waartoe het initiatief is uitgegaan van het directoraat-generaal Vertaling van de Commissie.

Wanneer het eenmaal is opgezet zal het netwerk de uitwisseling van best practices tussen de deelnemende universiteiten helpen bevorderen en uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs, het professionalisme van toekomstige vertalers en de totstandbrenging van een echte Europese markt voor gekwalificeerde vertalers verbeteren.

Een recente aankondiging door de Commissie over een mogelijk tekort aan vertalers voor sommige talen bevestigt de behoefte aan een constant aanbod van professionele vertalers afkomstig van vertaalopleidingen.

De EMT-conferentie 2009 staat met name in het teken van:
* de sleutelcompetenties waarover toekomstige vertalers moeten beschikken;

* universitaire opleiding en beroepsmogelijkheden teneinde de samenwerking tussen universiteiten in verschillende landen te intensiveren;

* de toelatingscriteria voor het EMT-netwerk;
* de voordelen voor en verantwoordelijkheden van de (aspirant-)netwerkleden;

* de toekomstige werkzaamheden en organisatie van het netwerk.

De conferentie kan alleen op uitnodiging worden bijgewoond, maar is live via internet te volgen op onderstaand adres, waarbij ook door kijkers ingezonden vragen zullen worden beantwoord:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/external_relations/universities/em t_conference2009_en.htm

Universiteiten die geĂŻnteresseerd zijn in deelname aan het EMT-netwerk kunnen zich tot 30 april 2009 aanmelden.