Ingezonden persbericht


Persbericht

16 maart, 2009

Arbeidsovereenkomst vaak slecht afgestemd op wetgeving

~ Onderzoek van SD Worx wijst uit dat veel organisaties onjuistheden opnemen in arbeidsovereenkomsten ~

Er valt nog veel te verbeteren op het gebied van juridische administratie bij organisaties blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener SD Worx. Bij veel organisaties staan juridische onjuistheden in arbeidsovereenkomsten en dit brengt grote risico's met zich mee. Bedrijven kunnen voor verrassingen komen te staan als blijkt dat zij bijvoorbeeld onjuiste proeftijden in contracten hebben opgenomen.

Hieronder volgen een aantal zaken waar organisaties op moeten letten bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Nietig proeftijdbeding
Het komt regelmatig voor dat een werkgever een nietig proeftijdbeding overeenkomt met de werknemer. Vaak worden proeftijden van twee maanden bedongen waar dit niet mogelijk is. Tenzij bij CAO daarvan is afgeweken, kan er alleen een proeftijd van twee maanden worden overeengekomen bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een contract van bepaalde tijd van minimaal twee jaar. Indien een proeftijdbeding nietig is, komt dit te vervallen.

Verjaringstermijn vakantiedagen
Er wordt doorgaans ook geen rekening gehouden met de verjaringstermijn van vakantiedagen. Veel organisaties willen bedingen dat hun werknemers slechts een paar dagen kunnen meenemen naar een volgend kalenderjaar. De dagen die overblijven worden dan vervolgens als vervallen aangemerkt. Aangezien vakantiedagen pas na vijf jaar verjaren, is een dergelijk beding nietig.

Tussentijdse opzegmogelijkheid
Bij arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd wordt vaak vergeten om een tussentijdse opzegmogelijkheid overeen te komen. Dit kan problemen opleveren voor zowel werkgever als werknemer. Indien er geen beëindiging met wederzijds goedvinden wordt overeengekomen, kunnen beide partijen pas tegen het einde van de arbeidsovereenkomst opzeggen. Een werknemer met een arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse opzegmogelijkheid heeft pas recht op een WW-uitkering tegen het einde van de arbeidsovereenkomst. Dit is uiteraard erg lastig wanneer één van beide partijen halverwege het jaarcontract de arbeidsovereenkomst wil beëindigen.

"Als jurist zie ik in de praktijk erg veel arbeidsovereenkomsten die niet correct zijn afgestemd op de van toepassing zijnde actuele wetgeving", zegt Jessica Boonekamp, jurist in arbeidsrecht en werkzaam als consultant bij SD Worx. "Naar van toepassing zijnde arbeidsvoorwaardenreglementen wordt niet, of onduidelijk verwezen in de arbeidsovereenkomst. Als deze niet expliciet van toepassing worden verklaard in de arbeidsovereenkomst, of er geen afschrift van de arbeidsvoorwaardenreglementen aan de werknemer wordt gegeven, zijn de reglementen niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen werknemer en werkgever. Laatstgenoemde kan bij een beroep op bepalingen uit dergelijke reglementen voor grote verrassingen komen te staan."

(397 woorden)

BERICHT VOOR DE REDACTIE

Altijd als eerste de laatste persberichten van SD Worx via deze RSS-feed: http://www.octanewire.com/nl/rss.php?client=21

Over SD Worx
SD Worx is marktleider in België en de derde grootste aanbieder van payroll en HR-diensten in Europa. SD Worx bedient zijn klanten vanuit een geïntegreerd concept waarbinnen payroll, HR-diensten en juridisch advies vanuit één organisatie worden aangeboden. Het in 1945 opgerichte bedrijf telt 24 kantoren en ruim 1.600 medewerkers in de Benelux. Sinds 2006 bedient SD Worx de Nederlandse markt vanuit een kantoor in Breda. In september 2006 ging SD Worx een joint venture aan met Asecom Nederland B.V. SD Worx is de afgelopen jaren sterk aan het internationaliseren. Zo nam het bedrijf in 2007 de Franse payroll-softwarespecialist LOGI-RH over en in mei 2008 het Duitse ACCURAT.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met OCTANE PR: Ingrid van den Nieuwenhof, tel. 040 266 11 30, ingridv@octanepr.com

OCTANE PR

Hoevenweg 29
5652 AW Eindhoven
Nederland

Tel: +31 (0)40 266 11 30
Fax: +31 (0)40 235 46 01
Web: www.octanepr.com