LLiNK

Rotterdam, 16 maart 2009

-PERSBERICHT-

OMROEP LLINK MOET BLIJVEN

Juist in tijden van crisis is er behoefte aan een omroep als LLiNK, die een opgewekt soort praktisch idealisme kan paren aan een vorm van moderne solidariteit.

Onafhankelijke bliksemactie
Daarom hebben een groeiende groep Nederlanders deze week onder het motto 'LLiNK moet blijven' het initiatief genomen tot een onafhankelijke bliksemactie. De initiatiefnemers zijn:
- Aad van den Heuvel (oprichter van De Nieuwe Omroep, de voorloper van LLiNK);
- Vincent Bijlo;

- Aldith Hunkar;

- Jort Kelder;

- Mirjam de Rijk (Natuur en Milieu);

- Kees Moeliker (bioloog en winnaar van de alternatieve Nobelprijs);
- Loes Luca;

- Michiel Romein;

- Frédérique Spigt;

- Geert van Kesteren (fotograaf);

- Daphne Bunskoek en

- Nico Haasbroek (ex- hoofdredacteur NOS Journaal).

'LLiNK moet blijven' heeft twee argumenten waarom moet LLiNK blijven:
1) Omdat er binnen de Publieke Omroep meer aandacht moet worden besteed aan belangrijke Llink-thema's als globalisering, duurzaamheid, armoede & welvaart, oorlog & vrede en milieu & energie.
2) Omdat een kleine, nieuwe omroep als Llink een faire kans moeten krijgen om zich in het omroepbestel waar te maken. Het is idoot dat de grote, bestaande omroepen, die (via hun inkomsten uit hun gidsen, onroerend goed en wat dies meer zij) over veel meer geld beschikken om leden te strikken veel minder hard op hun prestaties worden beoordeeld dan kwetsbare nieuwkomers.

Tot 1 april zal 'LLiNK moet blijven' een publiciteitsoffensief ontketenen via de pers, radio enTV en zo nodig via advertenties en speciale acties en bijeenkomsten. Daarover zullen nadere mededelingen verschijnen.


---


Noot voor de redactie,