Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Corgwell benoemt Floor Kist (42) tot directeur

Den Haag, 16 maart 2009 - Floor Kist (42) is aangesteld als directeur bij het team Overheid bij Corgwell. Als directeur is Kist verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de adviesfunctie van Corgwell op het gebied van goed bestuur, alliantiemanagement en resultaatgerichte bedrijfsvoering. Eerder werkte Kist als senior management consultant bij Corgwell. Hij was betrokken bij diverse bestuurlijke trajecten (Den Haag krachtwijken) en projecten en programma's (Programma Veiligheid Delft).

Kist heeft een brede bestuurlijke achtergrond. Zo werkte hij voor de gemeente Amsterdam aan de voorbereidingen van de veiligheidsmaatregelen van de Eurotop in 1997 en de bestuurlijke aanpak van de (georganiseerde) criminaliteit van de gemeente Amsterdam. Als senior consultant bij Berenschot werkte Kist aan het deelrapport Nazorg van de Commissie Vuurwerkramp Enschede en aan de voorbereidingen van de veiligheidsmaatregelen van de Zesde Wereld Klimaatconferentie in Den Haag in 2000. Als hoofd Public Affairs bij de provincie Zuid-Holland ondersteunde hij Gedeputeerde Staten bij externe betrekkingen en strategische agendering. Kist was recent actief als secretaris van de Raad van Bestuur van UWV.

Corgwell overheid
Corgwell overheid adviseert bestuurders en overheidsmanagers over het realiseren van hun resultaten waarbij de politiek- bestuurlijke omgeving in acht wordt genomen. Enerzijds ondersteunen zij opdrachtgevers met beleidvormings- en besluitvormingsprocessen om plannen en beleid te helpen ontwikkelen. Anderzijds beschikken zij over ruime ervaring op het gebied van project-, programma- en ketenmanagement om plannen en beleid te helpen uitvoeren.

Corgwell
Corgwell formeert op strategisch niveau kennis en kunde in specifieke sectoren en expertisegebieden. In de vorm van interim-management, consultancy en werving & selectie, ondersteund door concepten en producten. Onderscheidend is de onafhankelijke rol die Corgwell in deze processen speelt. Het is de missie van Corgwell om voor de top van (overheids)organisaties toonaangevend te zijn in creatieve denkkracht en onafhankelijke daadkracht, waarmee snel een vernieuwende weg wordt ingeslagen.

Noot voor de redactie,