Trimbos-instituut

PERSBERICHT

Meer aandacht voor depressiepreventie

Partnership Depressiepreventie stuurt brief naar commissie Volksgezondheid

Utrecht, 16 maart 2009. Op 2 april vindt het Algemeen Overleg Sociaal Economische Gezondheidsverschillen (SEGV) plaats. Het Partnership Depressiepreventie vraagt de vaste kamercommissie Volksgezondheid aandacht voor een specifiek probleem gelieerd aan SEGV: depressie en depressiepreventie. Ze roepen de volksvertegenwoordigers op om stelling te nemen vóór financiering van activiteiten gericht op bewustwording van depressie èn tegen de voorgestelde eigen bijdrage van ¤10,- per sessie. Hiermee waarborgt de vaste kamercommissie de toegankelijkheid van de zorg en dragen ze bij aan het voorkomen dat depressie uitgroeit tot volksziekte nummer 2.

Depressie raakt SEGV. Depressie komt onder alle lagen van de bevolking voor, maar verhoudingsgewijs vaker bij mensen met een lage sociaal economische status (SES). Juist mensen met een lage SES èn depressieve klachten maken weinig gebruik van de beschikbare zorg. Mensen met depressieve klachten zijn minder productief, verzuimen meer en kunnen arbeidsongeschikt raken. Depressie draagt zo bij aan het ontstaan van SEGV. Zowel kinderen als volwassenen met een lage SES lopen een groter risico tot het ontwikkelen van depressieve klachten.

Het Partnership Depressiepreventie wordt geconfronteerd met tegenstrijdig beleid. Ten eerste blijkt er binnen de begroting van VWS geen budget gereserveerd te zijn om activiteiten die gericht zijn op het vergroten van bewustwording te financieren. Ten tweede is na de overheveling van de geneeskundige GGz naar de ZVW de toegankelijkheid van preventieve interventies voor depressie in het gedrang. Er wordt een eigen bijdrage voor depressiepreventie van ¤10,- per sessie, oplopend tot maximaal ¤80,- gevraagd. Voor mensen met een lage SES zijn dit forse bedragen. Hierdoor worden nieuwe drempels gecreëerd in een situatie waarin depressiepreventie toch al moeilijk toegankelijk is: preventieve interventies worden (nog) minder bereikbaar.

Partnership Depressiepreventie

Het Partnership Depressiepreventie is tot stand gekomen op initiatief van het ministerie van VWS. Het bestaat uit een groot aantal organisaties dat zich tot doel heeft gesteld om de preventie van depressie landelijk en lokaal te verstevigen. Het partnership levert daarvoor instrumenten voor professionals binnen de openbare gezondheidszorg, eerstelijnszorg, welzijn en onderwijs en beleidsmakers. Ed Nijpels is voorzitter van het Partnership Depressiepreventie.


---

Voor meer informatie over het Partnership Depressiepreventie of de brief?

Marjan Heuving (030 - 297 11 38, 06 ­ 5139 5629) of Anke Wammes (030-297 1107, 06 ­ 5139 5407) voorlichters van het Trimbos-instituut.