LLiNK

Rotterdam, 16 maart 2009

-PERSBERICHT-

3,5 miljoen Nederlanders willen dat LLiNK blijft bestaan

67% denkt zelf meer te kunnen bijdragen aan een betere wereld

Uit onderzoek dat Maurice de Hond zondagavond presenteerde in het LLiNK radioprogramma Atlas op Radio 1 blijkt dat er in Nederland ruime steun is voor een omroep als LLiNK. Circa 3,5 miljoen Nederlanders willen dat LLiNK blijft bestaan. Maurice de Hond heeft gratis onderzoek gedaan voor LLiNK om de omroep te ondersteunen. Het onderzoek is gehouden onder een respresentatieve steekproef van 1200 mensen.

Nederland is zeer LLiNK!
Opmerkelijke resultaten van het onderzoek zijn dat mensen in Nederland zeer groen en duurzaam en dus LLiNK leven. 67% denkt dat ze meer zouden kunnen bijdragen aan een betere wereld. Tanja Lubbers: 'Deze uitslag sluit perfect aan bij onze missie, waarin staat dat we met onze programma's op radio en tv mensen willen informeren, inspireren en activeren om zelf een bijdrage te leveren. Dit geeft dus aan dat een groot gedeelte van Nederland behoefte heeft aan aan onze oplossingsgerichte programma's.' Ook uit andere resultaten uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders LLiNK bezig zijn. 49% heeft het afgelopen jaar vrijwilligerswerk gedaan. 81% van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar geld aan een goed doel gegeven. Ook neemt inmiddels 39% van de Nederlanders groene stroom af en maakt 77% al gebruik van spaarlampen. 80% van de Nederlanders scheidt zijn/haar afval. De afgelopen drie maanden hebben veel mensen verschillende activiteiten ondernomen om het milieu te sparen. Zo heeft 45% in de afgelopen drie maanden het openbaar vervoer genomen in plaats van de auto, heeft 18% een of meerdere keren geen vlees gegeten en heeft 28% bewust producten uit de eigen regio gekocht.

Ledenaantal kan verdubbelen
Uit het onderzoek van Maurice de Hond blijkt ook dat LLiNK met nu ruim 140.000 leden nog niet aan haar top zit. Ruim 1% van de ondervraagden zegt namelijk lid te zijn van LLiNK en 1% zegt nog van plan te zijn om lid te worden. Dit zou betekenen dat het aantal leden dat de groene omroep nu nog zou kunnen verdubbelen. Voor 1 april moet LLiNK 150.000 leden hebben om in het omroepbestel te kunnen blijven. Duidelijk is dat het voor deze omroep loont te blijven werven. Zeker met het oog op de nieuwe Mediawet die eraan komt en waar het principe geldt: hoe meer leden hoe meer zendtijd.

De Hond zelf ook lid geworden
"Je moet vaststellen dat 3,5 miljoen Nederlanders de thema's van LLiNK ondersteunen en dat zou betekenen dat LLiNK nog een enorm potentieel heeft. Maar de thema's delen en ergens lid van worden, zijn echter twee verschillende dingen", aldus opiniepeiler Maurice de Hond die nu zelf ook besloten heeft om lid te worden van LLiNK.

LLiNK
LLiNK wil met haar programma's op radio, televisie, internet en met haar overige activiteiten zoveel mogelijk kijkers, luisteraars en leden informeren, inspireren en activeren om een bijdrage te leveren aan een duurzame, eerlijke en zorgzame wereld.


---

Noot voor de redactie,

LLiNK