Ingezonden persbericht


Persbericht

Abel Slippens eerste voorzitter

Nationaal Hippisch Kenniscentrum officieel opgericht

Tilburg, 16 maart 2009 - De Sectorraad Paarden (SRP), waarin de Nederlandse georganiseerde paardenhouderij samenwerkt, heeft het Nationaal Hippisch Kenniscentrum (NHK) officieel opgericht. Johan Lokhorst, voorzitter van de Sectorraad Paarden, en Abel Slippens, de eerste voorzitter van het NHK, ondertekenden de statuten van deze stichting.

De bestuursleden van het Nationaal Hippisch Kenniscentrum zijn voorgedragen door de parrtijen die samenwerken in de SRP. Namens de paardensport zal Jaap Werners in het bestuur plaatsnemen, terwijl Cees Roozemond, voorzitter van het KFPS, namens de Koepel Fokkerij tot het bestuur zal toetreden. De ondernemers worden in het bestuur vertegenwoordigd door Daan Nanning (voorzitter VSN) en Johan Wilmink (vakgroepvoorzitter ZLTO). Vanuit het onderwijs heeft prof. Dr. Ir. Ruud Huirne toegezegd zitting te nemen in het bestuur. Abel.Slippens is zeer content met de bestuurlijke kwaliteit. "Het is een indrukwekkend bestuur en ik verheug mij dan ook op de samenwerking met deze bestuursleden." In de komende weken wordt gestart met de werving van een kenniscoördinator,.

Kennis en communicatie
De belangrijkste speerpunten van het NHK zijn het opstellen en bijhouden van een onderzoeks- en kennisagenda voor de gehele paardenhouderij en daarnaast het ontsluiten en verbreiden van kennis over alle relevante aspecten van het houden van paarden. Ook bij de uitvoering van het plan van aanpak welzijn in de paardenhouderij ligt een belangrijke taak bij het NHK. Dat is onder meer het geval in de communicatie met de paardenhouder over verdere verbetering van het dierenwelzijn. Het NHK zal in deze communicatie een sleutelrol gaan spelen.

Noot voor de redactie -