Nieuw-Vlaamse Alliantie


Karl Vanlouwe nieuwe ondervoorzitter N-VA (16/03/09)

Tijdens de partijraad van 14 maart werd Karl Vanlouwe verkozen tot nieuwe ondervoorzitter van de N-VA. Hij volgt in die functie Ben Weyts op, die eind 2008 Kamerlid geworden is als opvolger van premier Herman Van Rompuy.

De statuten van de N-VA bepalen immers dat minstens één van de twee ondervoorzitters een niet-parlementslid moet zijn. Met Jan Peumans als eerste ondervoorzitter moest er dus opnieuw een niet-parlementslid uit de partijraad verkozen worden om Ben Weyts op te volgen als tweede ondervoorzitter. Karl Vanlouwe, voorzitter van N-VA Brussel, won deze verkiezing. De andere kandidaten waren de oud-voorzitter van Jong N-VA uit Keerbergen Bas Luyten en de Oost-Vlaamse provinciale voorzitter Jan Martens. Karl Vanlouwe maakt als ondervoorzitter nu ook deel uit van het dagelijks bestuur van de partij.

Karl Vanlouwe is zeker geen onbekende binnen de partijwerking. Als voorzitter van het arrondissement Brussel, lid van de partijraad en het partijbestuur heeft hij zijn strepen al ruim verdiend. Hij is 38 jaar en werkt als advocaat aan de balie van Brussel. Ook in de Vlaamse Beweging is hij altijd actief geweest, verenigingen zoals de Vlaamse volksbeweging (VVB), het Davidsfonds en het Vlaams Neutraal Ziekenfonds hebben altijd op zijn steun kunnen rekenen. Met zijn nieuwe bestuursfunctie wil hij het belang van Brussel voor Vlaanderen én van Vlaanderen voor Brussel beklemtonen.

Auteur:
Karl Vanlouwe
Voorzitter N-VA Brussel