Gemeente Graafstroom


Gemeenten onderzoeken tevredenheid burgers met dienstverlening

De gemeenten Liesveld, Graafstroom en Nieuw-Lekkerland starten volgende week met een klanttevredenheids-onderzoek. Het gaat om het meten van de waardering van inwoners voor bijvoorbeeld de wijze waarop ze telefonisch te woord worden gestaan en de afhandeling van brieven en vergunningen. Verder hoe ze aan de centrale balie worden geholpen en hoe tevreden ze zijn met de gemeentelijk communicatie en inspraak. Het doel van de meting is om met de resultaten in de hand de dienstverlening, na de fusie van de ambtelijke organisaties op 1 juli, nog verder te verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De resultaten zullen nog voor de zomervakantie bekend zijn.

Het eigenlijke onderzoekswerk wordt van maandag 23 maart tot en met vrijdag 10 april uitgevoerd en bestaat uit verscheidene enquêtevormen. Inwoners kunnen een algemene schriftelijke vragenlijst over allerlei onderwerpen in de brievenbus krijgen. Daarnaast zijn er nog enquêtes over specifieke vormen van dienstverlening. Zo kunnen mensen die eerder zelf een brief hebben gestuurd, een enquête thuiskrijgen die alleen betrekking heeft op de afhandeling van hun brief. Mensen die een vergunning hebben aangevraagd, kunnen een vragenlijst ontvangen over de afhandeling van die vergunning. Voor de afzenders van e-mailberichten aan de gemeente geldt, dat ze mogelijk een digitale enquête via de mail gestuurd krijgen. Burgers die met het gemeentehuis hebben gebeld, kunnen telefonisch worden geënquêteerd. Ten slotte zal op het gemeentehuis nog een stapel enquêtes liggen, die speciaal over de dienstverlening aan de balie gaan. Deze worden aan bezoekers van het gemeentehuis uitgereikt.

Steekproeven

De gemeenten kunnen niet alle burgers een algemene enquête sturen; voor het onderzoek wordt gewerkt met zogenoemde representatieve steekproeven. In totaal wordt in elke gemeente aan ongeveer 1.200 personen een enquête gestuurd. Ook voor de enquêtes, die slechts over een onderwerp gaan, wordt met steekproeven gewerkt.

Anoniem

De verwerking van de enquêtes gebeurt anoniem. Dat wil zeggen, zonder vermelding van namen en adressen. Alle materiaal wordt vernietigd zodra de gegevens in de computer zijn verwerkt. De enquêtes bestaan grotendeels uit meerkeuzevragen die vrij snel kunnen worden ingevuld.

Beloning

In elke gemeente worden onder de inzenders van ingevulde enquêtes tien boekenbonnen verloot. Daartoe kunnen mensen hun contactgegevens op een formulier aan het eind van de vragenlijst invullen. Dit blad wordt bij binnenkomst meteen van de vragenlijst gescheiden. De anonimiteit blijft dus gewaarborgd. Ook voor hen die aan de verloting mee doen.

Informatie

Mensen die een enquête hebben gehad en daar vragen over hebben, kunnen contact opnemen met hun gemeente.