Linde Gas: ook geaccrediteerde multicomponent gasmengsels


Conform ISO 17025

SCHIEDAM, 20090316 -- The Linde Group beschikt wereldwijd over een serie van accreditaties voor gasvormige referentiematerialen, gecertificeerd volgens ISO 17025, alle vallend onder de wederzijdse erkenning van de ILAC/MRA. GeCertificeerde Referentie Materialen (CRM's) zijn geproduceerd in geaccrediteerde laboratoria, erkend door een onafhankelijke, zogeheten `Notified Body' (zoals in Nederland de Raad van Accreditatie).

Deze CRM's zijn expliciet herleidbaar naar SI-eenheden, en hebben een zorgvuldig vastgestelde totale meetonzekerheid.

Het gebruik van herleidbare referentiematerialen vormt een terugkerend key-issue in het bereiken van herleidbare analyseresultaten. Foutieve analyses kunnen immers verstrekkende gevolgen hebben; hetzij omdat ze niet aan wettelijke eisen voldoen, hetzij omdat ze zouden kunnen leiden tot ronduit gevaarlijke situaties, met als gevolg financiële implicaties of schadeclaims. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan metingen van emissie en uitlaatgassen, of het bepalen van de calorische waarden van aardgas.

In het assortiment geaccrediteerde speciale gasmengsels dat Linde Gas voert onder het label HiQ bevinden zich onder meer CO2, CO, NO en SO2 in verschillende balansgassen. Maar ook multicomponent-mengsels behoren tot de mogelijkheden.

De website hiq.linde-gas.com biedt een handige zoekfunctie voor geaccrediteerde (binaire) mengsels (volg het pad `Gases & Services' > `ISO 17025').

Nadere informatie: de HiQ Desk van Linde Gas Benelux, tel. 0313 490 440

Ingezonden persbericht